Dato: 20. april 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

Hr Professor Jerichau!

Efter et fra saa mange Sider yttret nske om at Hovedstaden paa en af sine store Pladser matte komme i Besiddelse af en Portraitstatue af H. C. rsted, i colosal Strrelse, ere Undertegnede traadte sammen for at virke for dette Formaal, og have vi, uden at udstede offentlig Indbydelse, allerede hos enkelte Venner af Sagen sikkret os en saadan pecuniair Bistand under Forudstning af en Portrtstatue at vi ikke ville opstte Arbeidets Begyndelse, som formentlig vil kunde dkke Omkosterne tilstrkkeligt efter Resultatet af en almindelig Subskription, hvis Udfald vel neppe kan vre tvivlsom. Det er derfor vort nske at overdrage [overstr: vi ere derfor blevne enige om at tilbyde] Hr Professoren dette Arbeide og tillade os derfor at anmode Dem om at ville meddele os om hvorvidt De maatte

[overstr: idet vi med Hensyn til Opgaven kun have at bemrke, at Portraitstatuen nrmest kunde betragtes som et Pendant til ehlenschlagers Statue, udbad vi] /

vre villig til at overtage dette Hverv og eventualiteter at / at opgive den omtrentlige Bekostning deels til Modellen og deels til den endelige Udfrelse i Bronze samt Opstilling.

derfor Deres Erklring om De er villig til at udfre dette Arbeide, samt en Beregning over hvormeget det Hele, i Bronze eller Marmor, formenes at kunne koste.

under Forudstning af Deres Samtykke og at der opnaaes Enighed om Betingelserne bede vi Dem derfor snarest muligt at forelgge os en Tegning eller et udkast til Portraitstatuen med dennes Tilbehr af Fodstykke m.m.

Kjbenhavn den 20de April 1860.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1065-66)