Du har sgt p: +"1855-08"*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[Der er store huller i papiret]

Mnchen den 2 August 1855

Kjre Fru Balling! Tak for Deres Brev, det kom til Maxen netop Dagen fr jeg reiste derfra, kom idet jeg skulde ud til et nyt Fjeld-Anlg der indviedes til Erindring om mig; i Klippen hugget ind, og Bogstaverne forgyldt staaer et par Minde Ord; gjerne havde jeg opfyldt Deres Forlangende at skjre Deres navn i mit Tr, men det g[ik] aldeles ikke, rundt om staaer opslaa[et en] BekjendGjrelse om hi Straf for hver [som] skjrer i Trerne, og da, selv at g[jre et] Exemple og det i et Tr der trder frem [og derved] lgges Mrke til gik slet ikke an, m[en] en lille Green bringer jeg Dem af Tr[et] I Dresden traf jeg Jomfru Benedichsen [og] Moder og Sster, de vare blevne der hele i det de vare aldeles opfyldte af Dresdens [Her] lighed; hun havde i 14 Dage seet her li[ge] saa mange Operaer, som i en heel Vin[ter] i Kjbenhavn. I Leipzig traf jeg Lose; og [af] ham hrte jeg at Eduard Collin og Kone med Brnene vare komne, jeg sgte dem reent forgjves og tnk saa da jeg naaer Mnchen staae de paa "Fremdenliste", de er hele Veien, maaskee med samme Banetog, reist med mig over Nrnberg og Augsburg, jeg sgte til det Hotel i Mnchen de skulde vre i; og da vare de om Morgenen reist til Schweitz! De kan tro det var kjedeligt og tungt saa nr kjre Venner og dog ikke mdes; nu reiser jeg om nogle Dage til Wildbad hvor de var, der haaber jeg dog at fange dem. - I Nrnberg blev jeg to Dage, Kongen og hans Gemalinde var der og beboede det gamle Slot der nu er sat istand efter gammel Stiil; jeg blev strax tilsagt til Taffels og saa smukt, saa hjerteligt modtaget; der spiistes i den middelalderlige Riddersal, Alt der er som [i ga]mmel Tid og nede under Klippen [so]m Borgen ligger paa strkker sig det [middelalder]lige Nrnberg, det jeg har beskrevet [ ]i Historien: "Under Piletret", den [ ] gav General Heilbronner et [ ] Bal hvor Majestterne vare, [ ] fik ogsaa Indbydelse og saa Nrnbergs [un]ge blomstrende Damer. - Nu er jeg [all]erede en Uge i Mnchen og har hver Aften min fortrffelige Plads i det kongelige Theater, men jeg fler mig ikke ganske rask og rundt om i Tydskland sniger sig Cholera, den er i Magdeburg, i Prag o s v, ja den er endogsaa fra Norditalien, hvor den raser, naaet ind i Tyrol, i Bern er meget slemt med Blodgang, kort Sygdom kryber om og skrkker.

[langs kanten - men der er hul i papiret] Her i Mnchen ligner jeg saaledes [ ]
chatolsk Skik, komme paa Gaden mine Baand i]

Italien har jeg opgivet for denne Gang, og kommer altsaa rimeligviis hjem i October. Cholera er i Triest, ja endog en Slags Pest, Verona, Turin, Bologna - det er da ogsaa en Landenes Plage, rundt om paa Jernbanetogene hrer man derom saa det lber gjennem Maven, og det er en rar Fornielse da at flyve en heel Dag afsted lukket inde i en Vogn. -

Nu har De heelt lst mit LivsE[ven]tyr jeg vil haabe at det i sin Helhed fyldestgjr Dem, endnu hrer Alt [ ] hjemme fra kun Glde over denne [ ] Bog. Glder De mig snart med Brev [ ] da send det til "Stuttgartt post re[stante] men skriv mig endelig Deres Adr[esse] deri, jeg har den ikke. Deres Moder [og Sster] haaber jeg ere begge vel, hils dem [ret] hjerteligt, ligesom andre flles Venner.

Her er saa koldt i Mnchen at jeg i [om] Aftenen gaaer med Vinterfrakke, Alpe[rne] ligge med megen Snee. Rosenkildes skulde komme her til Mnchen omtrent efter den 22 Juli, de ere ikke komne, jeg lovede dem at vi skulde mdes, jeg gldede mig der til og forlod Maxen tidligere end jeg vilde og man gjerne tillod, da det just var Fdselsfest der, men jeg reiste og saa er Rosenkildes her ikke og intet Brev til mig, som de lovede, Gud veed hvor de flyve om! - Men nu lev vel! frisk og glad! deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

[langs kanten:] Jomf. Grann er her i Mnchen og giver Sndag Fenella i den Stumme.

[Udskrift:] Fru Helene Balling fdt Nbo, boer paa Hjrnet af Kompagnistrde og Hyskenstrde, Indgang i Kompagnistrde, anden Sal i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm