Du har sgt p: +Registrant +Frederiksberg

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 20. oktober 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: John Henry Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Kjbenh 20 October 1850.

Kjre Hr Lohmeyer!

Her sender jeg igjen lidt mere Manuskript; er De ikke saa god at lade mig faae efterhaanden hvad De har frdig, jeg vilde gjerne gjennemlse det, fr det kom afsted. Frste Tilsendelse, altsaa tredie Delen af det Hele, bliver i denne Orden.

I Vi reise

II Trollhtta

III Fugl Phonix

IV Kinnekulla,

V Bedstemoder.

VI Cellefngslerne

VII Tiggerdrenge

VIII Vadstena

IX Marionetspilleren

den flgende Tilsendelse kommer rimeligviis i flgende Orden

Indenskjrs

Stockholm

Diurgaarden

En Historie

Upsala

[overstreget: Den stumme Bog]

Sala

Sther Dalen - den stumme Bog.

[overstreget: Tuna] [Med anden skrift: Midsommerfesten i Lekland]

Dog disse Overskrifter her ere endnu ikke ganske sikkre, jeg kunde maaskee ogsaa forandre i Ordenen her ligesom i den sidste Deel der bliver

[overstr: Midsommerfesten] [med anden hndskrift: Digter Skildtet]

Rtvik

Et Blad

I Skoven

Fahlun

Vandfdaldet ved Elfkarleby.

[overstr: Det og] Poesiens Californien

Svinene

Slutning.

Her har De et Slags Overblik; jeg faaer lidt langsomt Afskrifterne, men De vil altid kunde faae dersom De er frdig. Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Kone

venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm