Dato: 31. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Glorup den 31 Mai 1847

Kjre Fru Balling!

jeg maa dog sige Dem og Deres et lille Levvel, fr jeg flyver afsted; imorgen den 1ste Juni tager jeg her fra Glorup over Odense og Arsund til Kiel; muligviis er jeg allerede Torsdag aften i Hamborg og da iler jeg alt hvad jeg kan til Amsterdam og Haag. - ja, og saa kommer London.

De skal der hre fra mig! men hvorledes gaaer det nu med Touren til Roeskilde? Deres Moder var dog ikke med da der kjrtes i 40 Minutter?

Jeg har ret nydt den friske grnne Skov i dette Foraar! Den var saa jomfruelig frisk, saa yndig; og hele Grunden det deiligste Grnt med vilde Anemoer og Violer. -

Saavidt jeg husker begynder den frste Juli et nyt Qvartal for Flyveposten, dersom, hvilket jeg dog ikke troer, da Manden veed jeg er borte, en Qvitering for det kommende Qvartal skulde sendes, da beder jeg Deres Moder vil tage sig deraf til vi sees. Jeg glemmer ikke Billedet til Broschen! - Hils nu Deres Moder og Sster, Frken Sonne og Enhver som venlig erindrer sig Deres

meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Vil De sende E. Collin Deres Huus Nummer til mig.

[Udskrift:] Veldle Fru Balling fdt Nboe.

Laxegaden 2den Sal i Kjbenhavn.

Den sidste Dr til Venstre ind mod Studenter-Foreningen.

Tekst fra: Solveig Brunholm