Dato: 29. april 1863
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tilgiv kjre gode Professor! at mit Svars Forsinkelse har foruroliget Dem. Deres frste kjre Brev maa vist have vret glemt nogle Dage i Hotellet, thi det var gammelt da det kom hertil! Men nu stoeler jeg da paa at De har faaet mit Brev at De veed at vi ere hjemme og fler hvor hjertelig velkommen De er ja meere end det, hvor usigeligt jeg glder mig til at see Dem igjen kjre gode Andersen. Da jeg i Aftes bragte Budskabet om Ugens festlige Slutning paa denne Maade, og tillige den Overraskelse at Papa maaskee faaer fri fra i Aften til Sndag Aften ind til Brnene paa sidste Godnat fremkaldte min Meddeelelse en magels Jubel og Elisabeth eller lille Else spurgte: mon han kan huske den lille Madamme? Jeg lader i Dag sprge paa Posthuset til hvilken Tid Diligencen ankommer til Nestved (jeg for moder fra Prst) for at vores Vogn til samme Tid holder parat for at kjre Dem til

Deres hengivne

Holsteinborg d 29 April 1863.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus