Dato: 19. april 1833
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Hr. Andersen!

Hermed Stambogen med et Vers saadan, som det er, it. et Brev til min forrige Vert i Florents, Aristodemo Martini, hvis Addresse medflger, et Brev til Theaterdigteren Filippo Berti, og et Kort til en engelsk Kjbmand, John Thomson, der boer i Florents, og som viisde mig megen Artighed. I Rom behver De nsten ingen Anbefalinger; det ene Bekjendtskab flger af det andet.

Nu lev vel, og kom frisk og tilfreds tilbage.

Deres

Christian Winther.

"Flyv over Rhinen til Paris

Ned til Neapels Paradis,

Og hr de hulde Toner,

Som bve der i Aftnens Luft,

Og blandes med Orangens Duft.

Hit under Piniens Kroner.

Tilbed Natur og Kunst og Gud,

Men sluk ei Lngslen ganske ud;

Den er en hellig Kjerte;

Den flammer evig underfuld.

I Elskovs Perle, Venskabs Guld,

En trofast, venlig Smerte;

Da, veed jeg, kommer Du engang.

Til Kuben her paa Sjllands Vang.

Med Rigdom for din smukke Sang,

Med uforandret Hjerte.

Kjbenhavn, 19 April 1833.

Christian Winther.

Tekst fra: H. C. Andersens Album