Du har sgt p: +Landsarkivet +for +Sjlland

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1. juni 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Kruse
Sprog: dansk.

Afskrift af brev befindende sig i Landsarkivet for Sjlland.

Kjbenhavn den 1 Juni 1836.

Kjre Hr. Professor! Netop igaar fik jeg fra Campe 6 Exemplarer af Deres Oversttelse af Improvisatoren, jeg havde alt tidligere lst den, og takker Dem ret hjerteligt for hvor smukt og godt den er gjengivet. Jeg har ellers ikke i et eneste tydsk Blad seet den anmldt, i ingen Bog blot betegnet, som Forlags Artikkel. Det synes, som ikke engang Forlggeren sger at gjre den bekjendt. Den vil altsaa forsvinde i det store tydske Ocean. Gid O.T., som De jo nu overstter, maa komme mere frem! Improvisatoren er alt udsolgt her i Danmark og der trykkes nu paa et nyt Oplag, i hvilket mit Portrt efter et Maleri af Professor Jensen, vil have en Plads. Improvisatoren har skaffet mig et Navn her hjemme derfor vilde jeg ogsaa gjerne have den erkjendt ude. Dog Bger have ogsaa en Skjbne, man kan ikke forandre den. Campe var saa rlig, selv at skrive mig, et Brev til, hvori stod at der var sendt Exemplarer til Tieck, Chamisso og Castelli. Da han ikke nvner Heine i Paris, formoder jeg at denne intet har faaet, hvorfor jeg med samme Landsmand Hr. Juveleer Moldenhauer fra Kjbenhavn, som giver Dem dette Brev, har sendt Heine et Exemplar, seer De den gode Digter, da bring ham min venligste Hilsen, De veed at jeg tidligere havde bestemt et Exemplar for ham og med det skrevet et ordentligt Brev. Siig mig ved Leilighed hvad De siger om O.T. De solideste af vore Critikker stter den, som Roman, hit voer Improvisatoren. Et nyt Stykke af mig: Spanierne i Odense har gjort Lykke paa Theatret. Herz har skrevet et Lystspil: Sparekassen. Dorf oversat en Vaudeville: Det korteste Straa. Ingemann har givet et episk Digt: Margrethe, og Hanck en Roman: Guldmageren. Hils alle Landsmnd og send mig med n af dem Brev.

Venskabeligst H. C. Andersen.

Udskrift: Noveldigteren Professor L. Kruse Paris. Ved Godhed.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus