Dato: 1840
Fra: Otto Frederik Müller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag

Gode Andersen!

Da Veiret synes at ville blive smukt idag, er jeg saa fri at foreslaae Dig i Eftermiddag at kjøre ud med til min Familie paa Strandveien: Jeg behøver vel ikke at sige Dig, hvor meget det vilde glæde os Allesammen! Hvis Du samtykker, skal min Gig holde udenfor min Dør K1 4 ½; thi for ei at kjøre den lange Vei paa Steenbroe, maa jeg bede Dig uleilige Dig til mig. Saafremt en anden Tid convenerer Dig bedre, lad mig det vide; f.Ex. hvis Du ønsker at tage ud til Middag, eller hvis Du først senere kan begive Dig paa Farten. Bliver Veiret slet, bortfalder vor Aftale, idet jeg reserverer mig Dit Selskab til en anden Gang.

Din hengivne Otto Müller

NB. Glem ei Chenille som i al Fald min Tjener kan modtage fra dig.

[Udskrift:]

Til

Herr H.C. Andersen.

[Påtegning med Otto Müllers håndskrift:]

Denne Billet er et Exempel paa, hvorledes A gjemte alle i sin lange Levetid modtagne Billetter.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 461-62)