The Hans Christian Andersen Center

Dato: 1840
Fra: Otto Frederik Müller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag

Gode Andersen!

Da Veiret synes at ville blive smukt idag, er jeg saa fri at foreslaae Dig i Eftermiddag at kjřre ud med til min Familie paa Strandveien: Jeg behřver vel ikke at sige Dig, hvor meget det vilde glćde os Allesammen! Hvis Du samtykker, skal min Gig holde udenfor min Dřr K1 4 ˝; thi for ei at kjřre den lange Vei paa Steenbroe, maa jeg bede Dig uleilige Dig til mig. Saafremt en anden Tid convenerer Dig bedre, lad mig det vide; f.Ex. hvis Du řnsker at tage ud til Middag, eller hvis Du fřrst senere kan begive Dig paa Farten. Bliver Veiret slet, bortfalder vor Aftale, idet jeg reserverer mig Dit Selskab til en anden Gang.

Din hengivne Otto Müller

NB. Glem ei Chenille som i al Fald min Tjener kan modtage fra dig.

[Udskrift:]

Til

Herr H.C. Andersen.

[Pĺtegning med Otto Müllers hĺndskrift:]

Denne Billet er et Exempel paa, hvorledes A gjemte alle i sin lange Levetid modtagne Billetter.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 461-62)