Dato: 1840
Fra: Otto Frederik Mller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag

Gode Andersen!

Da Veiret synes at ville blive smukt idag, er jeg saa fri at foreslaae Dig i Eftermiddag at kjre ud med til min Familie paa Strandveien: Jeg behver vel ikke at sige Dig, hvor meget det vilde glde os Allesammen! Hvis Du samtykker, skal min Gig holde udenfor min Dr K1 4 ; thi for ei at kjre den lange Vei paa Steenbroe, maa jeg bede Dig uleilige Dig til mig. Saafremt en anden Tid convenerer Dig bedre, lad mig det vide; f.Ex. hvis Du nsker at tage ud til Middag, eller hvis Du frst senere kan begive Dig paa Farten. Bliver Veiret slet, bortfalder vor Aftale, idet jeg reserverer mig Dit Selskab til en anden Gang.

Din hengivne Otto Mller

NB. Glem ei Chenille som i al Fald min Tjener kan modtage fra dig.

[Udskrift:]

Til

Herr H.C. Andersen.

[Ptegning med Otto Mllers hndskrift:]

Denne Billet er et Exempel paa, hvorledes A gjemte alle i sin lange Levetid modtagne Billetter.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 461-62)