Dato: 30. april 1873
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30te April 1873

Kjre hr. Etatsraad!

Hjertelig Tak for Deres Brev, som gldede mig overordentlig, saameget desmere som jeg efter Hr Etatsraadens Lfte frsthavde turdet haabe at hre fra Dem i Maj fra Glion. - Det glder mig ret, at De saa godt har taalt Reisen og at Bedringen skrider saa godt fremad; man kunde jo ikke vente at Slimhosten saa hurtig skulde hre op, men jeg vil haabe, at den, naar De kommer til Glion og faar begyndt Kuren, med Guds Hjlp da ogsaa vil forsvinde. Jeg var noget bange for, at Reisen skulde anstrenge Dem efter i saa lang Tid at have vret saa temmelig indesprret, og jeg lngtes derfor meget efter at hre om Dem. Etatsraad Collin var saa venlig at skrive til mig, da de frste Gang havde Brev fra Dem, fra Fredericia, og siden har jeg dels gjennem Melchiors og dels gjennem Collins faaet Underretning om Dem og stadig gldet mig over de gode Efterretninger. Gud give, at de fremdeles maa blive bedre og bedre, saa vi maa faa Dem rask og styrket tilbage til os. -

Her i Nyhavn er alt ved det Gamle; kun er der den Forskjel at frste Sal er bleven os saa fremmed; vi have ikke mere vor kjre Etatsraad, som det har vret os en stor Glde saa jevnlig at besge i den for Dem saa triste Vinter. Det var os en inderlig Glde, om vi blot kunde vre en Smule for Dem i denne strenge Tid, men det var jo desvrre saa lidt, hvad vi kunde vre for Dem. - Et er der imidlertid, som jeg er magels glad over, og det er at vre kommen i personligt Forhold til og vre kommen til at elske den Mand som Menneske, hvem jeg alt saa lnge - alt fra Barn af - har elsket som Digter. - -

Jeg var igaar hos Frken Hallager, da jeg vidste det vilde glde hende at hre noget om hr. Etatsraaden. - Hun bor ganske hyggeligt henne i Bredgade, men jeg tror forresten ikke, at hun er synderlig glad over Forandringen, og hendes Udsigter ere jo heller ikke saa lyse, da hun nu Intet tjener og ikke har saa mange Penge at leve af. - Hun bad mig meget at hilse hr. Etatsraaden. - Thermometret er taget bort fra Lejligheden her og er hos Frken Melchior. -

Jeg var iforgaars strax efter at have faaet Deres Brev hos Melchiors for at hilse fra Dem. De havde det godt, undtagen at Grosserer Melchior var noget forkjlet. - Der er uhyre Mange forkjlede i denne Tid paa Grund af det barske og ubehagelige Veir, vi have haft og endnu have. - Weber har vret strkt forkjlet i de sidste Dage, dog er det nu bedre. - Det seer ikke mere foraarsagtigt ud her, end da Hr. Etattsraaden reiste. Nattefrost og Sne have vi jvnlig haft, og netop i Lrdags da De skrev, at det var saa koldt i Heidelberg, og at det havde sneet, havde vi strkt Snefald h er. Forresten forbavsede det mig, at det endogsaa saa langt mod Syd kunde sne paa denne Aarstid! - Jeg var igaar hos hr. Eckart at bringe ham Etatsraadens Hilsen og Lfte om Brev. - Imidlertid talte han om, at han alligevl idag vilde skrive til Dem til Montreux. Jeg var ogsaa hos Collins og vilde, som jeg havde lovet dem, naar jeg hrte fra Dem, fortlle hvorledes De havde det; men jeg traf Ingen hjemme. - Weber nsker gjerne at skrive selv et Par ord og lgger det inde i mit Brev. - Jeg vil ikke vre saa ubeskeden at haabe at hre mere direkte fra Hr. Etatsraaden; men gjennem Melchiors vil jeg kunne flge med Dem. - Idet jeg beder hilse Bgh og endnu en Gang nbsker Hr. Etatsraaden god Bedring, vil jeg endnu kun tilfje, kjre Hr. Etatsraad, de hjerteligste Hilsener fra Deres hengivne

Erik Oksen

P.S. Cand Stephensen og Student Bauditz, Seniorer i Studenterforeningen, bede mig hilse og nske Etatsraaden god Bedring. - Agent Wied og Frue ligeledes.

Deres Erik Oksen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen