Dato: 5. november 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Christian Clausen Dahl
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5te Nov. 1834.

Kjre Hr. Professor!

Da jeg paa Hjemreisen fra Italien tog over Dresden, fli jeg da strax til det bekjendte Huus der seer over Elben til den smukke Elbbroe; Huset fandt jeg, men Manden jeg sgte var borte, den dristige Fjeld-rn var flyvet til sine Bjerge. Nu troede jeg da at jeg Hjemme skulde have se et Dem, naar De vendte om igjen for at sge Syd paa; men saa gaaer De uden om Danmark. Det var ikke smukt og mig har det bedrvet! Fra Jette Wulff har jeg mange Hilsener til Dem, hun er endnu i Sorrent, men har i tre Maaneder maatte holde sig paa Sophaen formedels en Forhrdelse i Benet; den kjre, stakkels Pige, hun faaer nu ikke Capri, ikke den blaae. Grotte, Intet ret at see. Vinteren vil hun tilbringe i Rom. -

De veed da at Bissen er blevet forlovet? - Disse Linier sender jeg Dem med en Landsmand Polyteknikeren Growe, der reiser gjennem Dresden og glder sig da meget til at lre at kjende Dem. Seer De Storck vil De da ret venligt hilse ham fra mig, han har lovet mig en lille Skizze, men Ordsproget har Ret: ude af ie, ude af Sind. - Tnk venligt paa Deres

altid meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm