Dato: 5. november 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Christian Clausen Dahl
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5te Nov. 1834.

Kjære Hr. Professor!

Da jeg paa Hjemreisen fra Italien tog over Dresden, fløi jeg da strax til det bekjendte Huus der seer over Elben til den smukke Elbbroe; Huset fandt jeg, men Manden jeg søgte var borte, den dristige Fjeld-Ørn var flyvet til sine Bjerge. Nu troede jeg da at jeg Hjemme skulde have se et Dem, naar De vendte om igjen for at søge Syd paa; men saa gaaer De uden om Danmark. Det var ikke smukt og mig har det bedrøvet! Fra Jette Wulff har jeg mange Hilsener til Dem, hun er endnu i Sorrent, men har i tre Maaneder maatte holde sig paa Sophaen formedels en Forhærdelse i Benet; den kjære, stakkels Pige, hun faaer nu ikke Capri, ikke den blaae. Grotte, Intet ret at see. Vinteren vil hun tilbringe i Rom. -

De veed da at Bissen er blevet forlovet? - Disse Linier sender jeg Dem med en Landsmand Polyteknikeren Growe, der reiser gjennem Dresden og glæder sig da meget til at lære at kjende Dem. Seer De Storck vil De da ret venligt hilse ham fra mig, han har lovet mig en lille Skizze, men Ordsproget har Ret: ude af Øie, ude af Sind. - Tænk venligt paa Deres

altid meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm