Dato: 6. juni 1874
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lverdag d 6 Juni 1874

Kjre Ven!

De maa dog see, at jeg ikke ganske har glemt Dem skjndt jeg flere Gange har sendt Dem Hilsener i Brnenes Breve. Det glder mig meget at erfare at De befinde dem vel paa Landet, hvilket forresten ikke undrer mig, naar man som De omgives af gode og kjrlige Mennesker og en herlig Natur. Ja! det har vret herlige Sommer- dage med Guldregn, Syringer (Sirener) og blomstrende Tjrn. Solskin og Varme man med ene ventet? Regn. Vi have det meget behageligt paa Petershi, som er udvidet med en stor Have, hvor Marken frhen laa med sit Grs. Min Hustru befinder sig ret vel, gaar nu lngere Toure og lngs saare efter at gjentage sin Cour i Modum.Hun vil dog ikke reise uden mig og det kommer / an paa om Forretningerne tillader mig at vre borte saalnge fra Byen. Imorgen spise Billes, William og Oscar Bloch hos os og bringer jeg disse Venner en Hilsen fra Dem. Carl Bloch med Familie boe i Hellebk. Hgg har jeg kun seet en Gang, han er aldeles uforandret. Paa Rolighed kommer jeg sjldent, jeg var sammen med min Sster og Familie i Sndags hos Druckers i Taarbk. Hartmann har jeg ei seet siden Gildet, han og Gade ere reist i Jylland til Sangfesten. Der var utallige Mennesker paa Benene til Grundlovsfesten igaar, baade i Byen, paa Frederiksberg og i Dyrehaven. Der er jo Ministerskifte i Luften, Deres Vrt er vel meget i Byen. Det bliver vel Frijs og Estrup, der har med Dannelsen af det nye Kabinet at gjre. Der arbeides strkt i det nye Theater, som skal vre frdigt i rette Tid. Angul Hammerich og hans unge Kone ere flyttede ind i Carl Hartmans Leilighed paa sterbo. Han seer ud som en nyslaaet 5 re (2 Skilling) Den nyeste / Vittighed, der cirkulerer her i Byen er om Skomagersvendene, der som bekjendt have gjort Strike og drive omkring. Man siger om dem, at de aldrig have vret saa forsaalede (:forsoldede) som nu. Robert Watt reiser frst herfraa paa Tirsdag. Robert skal op til Examen om 14 Dage og er begyndt paa at lse flittigt. Marie blev meget glad over Deres Mariehns og skriver vist selv til Dem. Klampenborg vil blive strt besgt af Fremmede iaar, isr af Tydske. Apropos om Tydske, saa var det komisk igaar at see flere preusiske Matroser paa Excercerpladsen med rde Billetter til Tivoli paa Brystet, for at slutte sg til det store Tog. der er nemkig en preusisk Corvet her i denne Tid og man seer baade Cadetter og Officerer paa Gaden. Tiderne forandre sig og Tiden udjvner meget, det skulde man ei have troet for 8 a 10 Aar siden. Fru Abboth, som boer hos os, nu beder mange Gange hilse. Juliette Price skal siden vre her en 14 Dages tid. /

Vi besgte forleden Dag Harriet Brandes og hendes Mand. De beo tt ved Dyrehaven, vi traf Fruen med Violoncellen af hvilken hun fremlokkede - - - Toner. De bede os meget hilse. Ellers veed jeg ntet Nyt, at jeg af og til lider af Hovedpine er intet Nyt, og haaber jeg, at de kolde Sbade, som jeg nu har begyndt paa, ville bortjage den ganske. Suhr er blevet forflyttet til Slyst, hans Befindende er temmelig uforandret, dog i stadig langsom Bedring. Jeg bringer Familien Deres Hilsen. Jerichau seer jeg Intet til. Lev nu vel og tnk engang imellem paa mig, modtag hjertelige Hilsener fra alle Beboere af Petershi, De veed, at De der har en stor Stjerne og at vi Alle holde saa meget af Dem. Kom nu rigtig rask og vel tilbage og gld os da med et Besg.

Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 555-58)