Dato: Maj 1847
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
[tekst med kursiv: tilfjelser gengivet i Bredsdorffs bog]

Guinea existerer ikke som Mynt; den er 21 Skilling eller 1 sovereign og 1 shill. 1 Sovereign (eller 1 pound) er nemlig 20 shill. 1 Shilling er 12 pence omkring 2 8 eller 2 10 ..

Half a crown er 2 shill. 1 crown - 5 shill.

I Drikkepenge paa Hotellerne betales gjerne for korte Ophold til

Waiter: 1 shill. pr. Dag. Chambermaid: sixpence pr. Dag. Boots: sixpence pr. Dag.

For lngere Ophold er det naturligviis noget mindre, men man vil dog fra Dem as a very distinguished foreigner vente en god Skilling. I private Huse gives Drikkepenge til butler eller den frste Tjener, der altid er sortkldt, til den footman, der brster Deres Stvler og Klder og til chambermaid.

I de allerstrste og fornemste engelske Huse er det derimod hyppig ikke ndvendig at give Butleren, da han gjerne er en Slags halv Gentleman og Herrens frste Kammertjener. Det er vanskeligt at give Regler for Drikkepengene i private Huse, da de ganske rette sig efter Opholdets Lngde, Familiernes Stand o. s. v. Kun maa jeg gjre Dem opmrksom paa, at man i Almindelighed nsten giver mindre til en Hertugs Tjener, der antages at vre vel aflagt, end til en Kjbmands. De engelske Tjenere behandles hfligt, men man indlader sig aldrig med dem, som med vore Tjenere; man vilde ikke kunne gjore det, uden at de vilde blive nsvise. Englnderen holder dem altid tre Skridt fra Livet.

I England saavel paa Landet som i Kjbstderne er man frakkekldt hele Dagen til breakfast og lunch, og frst om Aftenen ved Middagsbordet mder man i Kjole. Englnderne mde gjerne til Middagsgilder med hvide Halstrklder, men Fremmede kunne i de fleste Tilflde meget godt bruge sort Halsbind.

En Engl. f. Ex. en Mr. Johnson taler aldrig om. sin Kone eller sin Datter men om Mrs. Johnson og Miss Johnson. Man maa ogsaa stedse i Tiltale sige Mrs. Johnson, Miss. Johnson, at sige til en ung Dame Miss uden at tilfie hendes Familienavn, vilde stde ganske forskrkkeligt. Mylady siges kun til Aristokratiets Damer, men i Reglen tiltaler man dem dog f. Ex.: Lady Wellesley eller ogsaa, skjndt sjeldnere Your ladyship. En Hertuginde tiltales altid Your grace; samme Titel gives ogsaa Hertugerne.

Ivrigt maa man vel vogte sig for altfor ofte at bruge Udtrykket Mylord eller Your lordship til en Adelsmand, da sligt vilde lade formode, at man var i en underordnet Stilling til ham. Man gjr rettest i altid at tiltale dem med deres Familienavn, f. Ex. Lord Gordon. En Baronet eller Knight tiltales ikke med Sir og Familienavnet; til Ex. ikke Sir Scott, men bestandig med Dbenavnet og Sir, t. Ex., Sir Walter. Ministeren Peel kaldes aldrig Sir Peel, men Sir Robert. Baronetters Fruer tiltales altid Lady Peel og til Nd Knighternes ogsaa. Ugifte Dttre af Adelsmndene tiltales i Almindelighed med Miss og deres Familienavn, kun Hertugernes, Marquiernes og saavidt jeg veed Earlernes Dttre tiltales med Lady og deres Dbenavn, til Ex. Lady Caroline..

Disse Oplysninger kunne synes ubetydelige, men jeg troer dog at det vil vre Dem interessant at vide lidt om de aristokratiske Former i det bundaristokratiske England; Lykke paa Reisen, en god Modtagelse behver jeg ikke at nske Dem.

Deres hengivne

J. J. A. Worsaae.

I Hast..

Jeg sender. hoslagt et Par Ord tit den Mand, der muligen vilde overstte deres Bger fra Dansk; han er isr en Ven af Eventyr. glem ikke at besge ham.

S.T.

Hr. H. C. Andersen,

Ridder af Dannebroge og af den rde rn,

Hotel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter