Dato: Maj 1847
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
[tekst med kursiv: tilføjelser gengivet i Bredsdorffs bog]

Guinea existerer ikke som Mynt; den er 21 Skilling eller 1 sovereign og 1 shill. 1 Sovereign (eller 1 pound) er nemlig 20 shill. 1 Shilling er 12 pence omkring 2 ¤ 8 ß eller 2 ¤ 10 ß..

Half a crown er 2½ shill. 1 crown - 5 shill.

I Drikkepenge paa Hotellerne betales gjerne for korte Ophold til

Waiter: 1 shill. pr. Dag. Chambermaid: sixpence pr. Dag. Boots: sixpence pr. Dag.

For længere Ophold er det naturligviis noget mindre, men man vil dog fra Dem »as a very distinguished »foreigner« vente en god Skilling. I private Huse gives Drikkepenge til »butler« eller den første Tjener, der altid er sortklædt, til den »footman«, der børster Deres Støvler og Klæder og til »chambermaid«.

I de allerstörste og fornemste engelske Huse er det derimod hyppig ikke nödvendig at give Butleren, da han gjerne er en Slags halv Gentleman og Herrens förste Kammertjener. Det er vanskeligt at give Regler for Drikkepengene i private Huse, da de ganske rette sig efter Opholdets Længde, Familiernes Stand o. s. v. Kun maa jeg gjöre Dem opmærksom paa, at man i Almindelighed næsten giver mindre til en Hertugs Tjener, der antages at være vel aflagt, end til en Kjöbmands. De engelske Tjenere behandles höfligt, men man indlader sig aldrig med dem, som med vore Tjenere; man vilde ikke kunne gjore det, uden at de vilde blive næsvise. Englænderen holder dem altid tre Skridt fra Livet.

I England saavel paa Landet som i Kjöbstæderne er man frakkeklædt hele Dagen til »breakfast« og »lunch«, og först om Aftenen ved Middagsbordet möder man i Kjole. Englænderne möde gjerne til Middagsgilder med hvide Halstörklæder, men Fremmede kunne i de fleste Tilfælde meget godt bruge sort Halsbind.

En Engl. f. Ex. en Mr. Johnson taler aldrig om. »sin Kone« eller »sin Datter« men om Mrs. Johnson og Miss Johnson. Man maa ogsaa stedse i Tiltale sige Mrs. Johnson, Miss. Johnson, at sige til en ung Dame Miss uden at tilföie hendes Familienavn, vilde stöde ganske forskrækkeligt. »Mylady« siges kun til Aristokratiets Damer, men i Reglen tiltaler man dem dog f. Ex.: »Lady Wellesley« eller ogsaa, skjöndt sjeldnere »Your ladyship«. En Hertuginde tiltales altid »Your grace«; samme Titel gives ogsaa Hertugerne.

Iövrigt maa man vel vogte sig for altfor ofte at bruge Udtrykket Mylord eller Your lordship til en Adelsmand, da sligt vilde lade formode, at man var i en underordnet Stilling til ham. Man gjör rettest i altid at tiltale dem med deres Familienavn, f. Ex. »Lord Gordon«. En Baronet eller Knight tiltales ikke med Sir og Familienavnet; til Ex. ikke Sir Scott, men bestandig med Döbenavnet og Sir, t. Ex., Sir Walter. Ministeren Peel kaldes aldrig Sir Peel, men »Sir Robert«. Baronetters Fruer tiltales altid »Lady Peel« og til Nöd Knighternes ogsaa. Ugifte Döttre af Adelsmændene tiltales i Almindelighed med Miss og deres Familienavn, kun Hertugernes, Marquiernes og saavidt jeg veed Earlernes Döttre tiltales med Lady og deres Döbenavn, til Ex. »Lady Caroline«..

Disse Oplysninger kunne synes ubetydelige, men jeg troer dog at det vil være Dem interessant at vide lidt om de aristokratiske Former i det bundaristokratiske England; Lykke paa Reisen, en god Modtagelse behöver jeg ikke at önske Dem.

Deres hengivne

J. J. A. Worsaae.

I Hast..

Jeg sender. hoslagt et Par Ord tit den Mand, der muligen vilde oversætte deres Böger fra Dansk; han er især en Ven af Eventyr. glem ikke at besöge ham.

S.T.

Hr. H. C. Andersen,

Ridder af Dannebroge og af den röde Ørn,

Hotel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter