Dato: 1. juni 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 1 Juni 1870

Kjre Ven!

Udenfor Regn og Kulde, i Hjertet Foraar og Varme, det er det ene Rigtige og det haaber jeg er Tilfldet med Dem. Cabiro har givet en meget morsom Foraarsreise i Dagbladets Feuilleton idag, ls den. Tak for Brevet, der dufter af Skov og Hav, af Digternatur og Venskab. Igaar og idag har det regnet, nu kommer Sommervarme og Grde og Sindsoplivelse. Min Kone har skrantet de sidste 8 Dage, igaar var hun bedre. Brnene ere raske og muntre, Marie taler norsk efter Frken Erika Lie, som boe hos os og spiller 4 hndigt med Mutter og Fernanda. Vi have Musik, som De seer. Vi talte meget om Dem igaar Aftes, da Griegs Sange til Deres Ord bleve foredragne. Altsaa reiser De ikke til Ems, Noget jeg halvt om halvt troede. "Rolighed" skal blive prgtigt efter hvad man siger mig. Nu er Saisonen forbi, Folk ere paa Landet og Wienawski spiller for tomme Bnke. /

De synes vel godt om vort nye Ministerium? Nu kommer De til Ministersde , naar De besger Holsteinborg, dog er Grevinden heri Byen, idetmindste var hun her under Krisen. Bergs reiser til Rom med Strodtmans, en hamborgsk Forlgger, der har kjbt en ny Roman han arbejder paa af ham. Den hedder Nemesis, en Cyklus af "Fortllinger la Piazza del popolo. Hedt har jeg ikke seet i lang Tid. Blochs ei heller. Udstillingen er sluttet og min Munk er vendt tilbage til Cellen paa Kongens Nytorv, han kommer vist i Illustreret Tidende. Emil Bloch er blev Inspecteur paa Galleriet a ce qu'on dit. Han passer vist godt dertil. De har ikke spurgt Kukkeren rigtigt og De skulde have svaret den: "Seh zum Kukker", den er en upaalidelig Spaamand. Paa sndag feire vi Alle Grundlovsfest paa Eremitagen, jeg bliver ndig borte fra denne Fest og tager hele min Huusstand med mig. Imorgen skal jeg til et Festmaaltid, der gives til re for General Christensen. Det skal vre paa Klampenborg, der trffer jeg Raslff, som jeg skal hilse fra Dem. Datteren / er i Dresden. Man siger bestemt, at Keiserinden af Frankrig kommer hertil for at see paa Prindsesse Thyra til Snnen, hun bliver vist godt modtaget her. Kong Carl er reist igaar Jeg sender Dem 1000 Hilsener fra hele Familien. Kjresten ikke at glemme, hun taler ofte om Dem. De vide frst ieftermiddag, at jeg har Brev fra Dem, da jeg frst tager ud Kl. 6. Dog veed jeg iforveien, at jeg bereder dem en Glde med Deres Brev. Lev nu vel! og skriv snart til

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 522-24)