Dato: 31. december 1863
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 31 Decembr 1863

Kjære Ven!

Ret hjertelig Tak for Deres venskabelige Brev til min Fødselsdag, det kom fra Hjertet og gik til Hjertet og viste mig, at jeg i Dem har en sand og oprigtig Ven, hvis Venskab jeg forstaaer at skatte. Tak sender jeg Dem ogsaa for de nydelige Linier mine Børn fremsagde. Dette Brev fremkommer hovedsageligen for at sige Dem, at jeg har besørget Deres Hilsen til "Liden Kirsten". Hun var nydelig og tiltalende som sædvanlig og vandt stort Bifald. Steenberg saae godt ud i 1ste Act, mindre godt i 2den, han sang hjerteligt og smukt. Fru Liebe var net, men saae ikke godt ud, sang som sædanlig. Etle sang nydeligt. Zinck som Narren overtraf Alles Forventning, han var ulige bedre end Sahlertz og sang godt spillede uden Overdrivelse. Charlotte Bournonville spillede meget godt, men saae for ung ud. Fru Zinck sang deiligt. Chorene gik godt, men jeg savnede Bournonville i Optoget, der forekom mig som "les beaux restes" af B's talentfulde Arrangement.

Tag tiltakke med disse Linier, skrevne i stor Hast, modtag min, min Kones og mine Børns hjertelige Lykønsning i Anledning af Aarsskiftet og vor Tak for alle de behagelige Timer vi have levet tilsammen i det forløbne Aar.

Deres stedse hengivne

Martin R. Henriques

Undskyld Skriften

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 438-39)