Dato: 30. april 1865
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 20. April 1865

De maa ikke vre vred, fordi jeg ikke fr har takket for Deres smukke sTykke, "Da Spanierne var her". Men jeg har vret saa syg - saa syg, isr den sidste Deel af Vinteren ogi hele April Maaned, som jeg sjelden i mit Liv har vret. Det er vel de 75 Aar, der trykke mig, thi dem fylder jeg i nste Maaned; mit Ansigt har vret ganske opsvulmet, og nu, da jeg haabede Bedre, synes Alt at begynde forfra igjen. Det er nu 51 Aar siden, jeg frste Gang traadte frem for Publikum; en saa lang Forfatterbane, hvori man har oplevet saamange Foranringer, og hvori man saa tidt har seet Recensenterne gjre Hvidt til Sort, kan vel afkle en Mand med Hensynt il Roes og Dadel; og i Sandhed, afklet i denne Henseende er jeg bleven.

Deres Stykke hrer vist, forsaavidt Lsningen ikke har skuffet mig, til Deres meget gode; det er fuldt af det Lune og den Naivetet, som aldrig forlader Dem; anden At isr forekommer mig meget dramatisk; den ene Scene flger den anden med overraskende Livlighed og kraft; men den skal spilles godt, hvis der ei skal komme Uro i Scenernre. jeg lnges efter at see det; vr nu ikke vred, fordi jeg ikke kan, hvad jeg gjerne vilde. Sandsynligviis kommer jeg ikke paa Theatret i denne Saison, thi jeg br ikke gaae ud om Aftenen. Ravnen har jeg derfor heller ikke seet. Ivrigt er det vanskeligt nu at faae et Stykke godt spillet, da vi, uagtet vi ikke mangle ypperlige skuespillere, dog vistnok mangle det gamle, ypperlige Sammenspil. Et Stykke, som i gamle Dage vilde have gjort Furore, sees nu tidt med Ligegyldighed; men det er da ikke Digterens Skyld.

Det gjorde mig ondt at see Brandes's Recension over P. Mllers "Ungdomskilden". Brandes er en hit begavet, ung Mand; men dette er igjen en af de Recensioner, der i mine Tanker bringer Publikum paa Afveie. De, som stte Tanken i et Digt hiest, maae vistnok stille Paludan-Mller hiest mellem vore Digtere; thi der i han mesterlig. Men Tanken er langt fra det Eneste; Coloriten, den sandselige Udfrlese, er ligesaa ndvenidg. Oehlenschlger var en ringe Tnker og dog vor frste Digter; thi den sandselige Udfrelse var hos ham saa mgtig, at man reves hen og glmte alt Andet derover. P. Mller er en meget del Digter, stor i Tanke; men der er hvidt Blod i hans Musas Aarer, saa man tydelig mrker, at det ikke er paa Anskuelsen, men paa den abstrakte Tanke, at de fleste af hans Digte ere byggede. For Resten er han vistnok en af de dleste Personligheder, Danmark eier; og det fler man isr, naar man staaer saa nr ved Graven, som jeg, a en slig Personlighed er langt mere vrd selv end den histe Genie.

Deres meget hengivne Ven

J. C. Hauch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost