Dato: 24. december 1835
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 24. December 1835

Jeg beder Dem meget at undskylde, at jeg ikke for lnge siden har besvaret Deres tidligere venlige Brev; men min Tid er virkelig ofte saa optaget, at jeg nsten er ndt til at begaa Synder af dette Slags. Forestil Dem, at jeg har to store, vigtige Videnskaber, hvor jeg dog maa lse alat Nyt og flge med Tiderne, og at jeg ved Siden heraf hverken kan eller vil opgive min poetiske Virksomhed. Dette er sikkert en vanskelig Opgave, der undertiden forekommer mig selv at grndse til det Uendelige, og jeg kan ikke Andet end prise Dem lykkelig, der kan opofre Deres hele Tid til de poetiske Muser alene.

Inderlig Tak for den anden Del af Deres Eventyr, som jeg med megen Fornielse har lst. Det frste Eventyr forekommer mig at vre baade smukt og betydningsfuldt, og Reisekammeraten anseer jeg for at vre endnu bedre. At der den Dde, der saaledes belnner og gjengjlder den stakkels Johannes velgjerning, er en god Opfindelse. Isr er den Ddes natlige Tog med Pirndsessen til Troldens Bolig fantastik skjn. Jeg havde kun nsket, at man endnu havde faaet Noget at vide om, hvorledes Prindsessen uden sin Skyld var faldet under Fortryllelsen, derved vilde man have faaet strre Interesse for hende. I den mindre Fortlling har De heldig lst den Opgave at fortlle Noget, der kan more og tilfredsstille Brn, uagtet den egenlige Betydning frst skal og kan forstaaes af den Voxne. Jeg stter rigtignok disse tre Eventyr betydelig over dem, der staa i frste Del. Jeg glder mig meget til Deres Roman, hvori jeg ikke tvivler paa at finde et godt og smukt Digt, hvori hverken savnes Fantasi eller Flelse. Dise besidder Di i eminent Grad, som mig synes; gaa derfor kjk frem paa den Vei, hvorpaa De nu er; se til organisk at udvikle Alt, hvad der ligger i Stoffet, medens De med gte Kunstnerhaand bortskrer alt Overfldigt, der, hvor smukt det ellers kunde vre, dog formrker Hovedtanken, og jeg tvivler ikke paa,a t De vil skrive ikke blot for de nrvrende, men for mange tilkommende Slgter. De vil saaledes paa naa en Fuldkommenhed ogsaa i Formen, hvorom de af vore Versifikatorer og Recensenter, der gjre en ngstelig Korrekthed til deres Afgud, aldig have viist, at de havde noget Begreb.

Om Hertz har jeg rigtignok ikke store Tanker; jeg mener, at man paa ham kan anvende, hvad von Arnim siger: "Es ist unendlich leicht recht knstlich zu scheinen, wenn man das leichte schwer und das Schwere leicht nimmt. Doch was ist dieser Schein?"

Min Roman kommer vel ikke ud fr i Midtan af Januar Maaned, thi Trykningen gaaer langsomt. Det gjr mig ondt at hre, at Socrates ikke omtales vel, mig synes dog, at Hovedpersonen (rigtignok ved Platos Hjlp) og Hovedforholdet er godt skildret; mod Aristofanes' Forelskelse lader der sig derimod vel en Del sige. - Jeg lnges meget efter Holsts Nytaarsgave; den fra forrige Aar indeholdt flere smukke Digte, ved Siden af hvilke jeg gjerne tilstaaer, at mine smaa Bidrag temmelig faldt igjennem. Det er og let for dem, der kunne anvende deres strste Kraft paa slige mindre Digte alene, at kmpe med dem, der blive borkaldte fra andre Planer og kun ere i Stand til at anvende en liden Del af deres kraft i hin Retning; ja naar man fordrer, at vi dog skulle overgaa de Frste, da er det ligesom man fordrede, at vi i en eneste Finger skulde have lige saa megen Styrke som Andre i begge deres Arme.-

Kommer De til Julen i det italienske Selskab, saa hils endelig Freund, Bissen, L. Bdtcher fra mig. Det skulde ret glse os snart at se Dem i Sor. Deres Bog har William faaet, der forsikrer, at han holder meget af Dem derfor. Han er det af vore Brn, der rber mest Fantasi og har i stor Spnding hrt paa alle tre Eventyr. Min Kone hilser Dem venligst.

Deres Dem hjertelig hengivne

C. Hauch

P.S. En gldelig Jul!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter