Dato: 6. august 1820
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

S. 6. august.

En ubegrndset Lyst til Theaterfaget, hvorfor jeg ene fler mig bestemt, har drevet mig til Hovedstaden for, om muligt at blive ansat ved det Kongl. Theater. Kun udrustet med min heftige Lyst og Haab til dle Mennesker traadte jeg ud i den store Verden, thi min Fader, en fattig Skomager i Odense kunde Intet give mig. Professor Weyse samt ogsaa Hr. Siboni ere de dle, hvem jeg skylder mit Underhold i de 3/4 Aar jeg har vret her i Staden. Men da jeg kun med Smerte kan modtage Velgjerninger af Professor Weyse, der maae falde ham tunge under de trykkende Tider, og jeg, uagtet jeg nu er ansat ved Dandseskolen, indtil jeg kan erholde Plads som Sanger og Skuespiller, ikke saasnart kan haabe et selvstndigt Udkomme, saa anraaber jeg all. Deres Majestt om en Understttelse for mit Ophold; en Naade, jeg skal sge at gjre mig vrdig til, ved tro at uddanne det Talent, som jeg efter Mnds Dom, hvilke jeg rer og elsker, smigrer mig med at besidde.

allerunderdanigst Christian Andersen.

[Theaterdirectionen til HCA Brev ]

[Fr. VI til HCA Brev]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter