Dato: 25. juni 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 25 Juni 1868


Kjre Hr Ven!

Efterat have modtaget Deres Brev idag, sender jeg nu her den endmere forgede Samling som Deres paatnkte Besg har draget hertil: hvormeget maa da ikke Deres virkelige Besg, naar det indtrder, samle Vennetanker og Vennesind her til Huset. Gid det snart maa skee! - Dog - fremfor Alt, gid det maa skee godt og gldeligt r og derfor tr vi ikke beklage os over Lgernes strnge Bud. Vi opgive nu Tanken om at see Dem de frste Dage og ville speide efter Telegrammet hver Dag i nste Uge. Hver Dag er De velkommen; jo fr jo hellere, sige vi kun - dog Fornuften tilfier: sat cito, si sat bene.

Efterat have skrevet dette, seer jeg imidlertid, at Deres Brev gaaer ud paa, at jeg ikke maa sende de opsamlede Breve; men da jeg engang havde forstaaet Deres Brev anderledes og ved Efterforskning paa Posthuset erfarede, at jeg kunde paa lovlig Maade gjre det saa billigt som De seer, og jeg desuden kan gjre det med Sikkerhed eftersom jeg veed Adressen - saa sender jeg dem alligevel, for at De i Ro og Ensomhed kan glde Dem ved de mange vistnok vennekjre Tanker, som de indeholdt - og jeg tilstaaer, at jeg ikke anseer det for nogen Risico i Relation til Deres Reise, thi imorgen kommer De vist ikke afsted.

Lev nu vel, vor kjre Gjst! og gid De maa gjensee Fdreland og Venner fuldelig restitueret og "gangbar", saa at De kan gaae igjen blandt os som Den, der spreder Glde og Liv, hvor De frdes. Min Kone og Brn hilse kjrligst. Den nye Candidat kommer imorgen, og Alt her er Glde udenfor det ene Punct den gjentagne Skuffelse, der dog kun br betragtes som en Udsttelse.


Deres hengivne

C. T. Engelstoft


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus