Dato: 18. november 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhvn d 18 Nov. 1867.


Kjre Hr Etatsraad!

En ulykkelig Stjerne har hvilet over mine Forsg paa at trffe Dem, og nu maa jeg ved min Afreise skriftlig meddele Dem, hvad jeg endnu havde at sige. Vi toge ubegribelig feil af Maanederne, da vi aftalte Dagene - vi saae paa October pro November - og det er nu meldt mig fra Odense, at man hellere seer Deres Komme imde i de frste Dage af December, netop som De selv havde frst paatnkt, end i November. Altsaa vilde jeg helst bede Dem vende tilbage til Deres frste Tanke og begynde Besget i Bispegaarden f. E. 2 Dec. I Henhold hertil beder jeg i ethvert Tilflde kun om den mig lovede Underretning 8 Dage forud. Deres hengivne


C. T. Engelstoft


S. T.

Hr. Etatsraad Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus