Dato: Juni 1852
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Juni 1852.]

Thorvaldsens Museum ønsker at kunne ved Bytte erholde dem af hans Værker, som der savnes, nemlig

fra Stuttgart: »Schillers Statue« (Relieferne til Piedestalen haves).

München: »Maximilian af Bayeren, den co1bssale Rytterstatue« »Historiens Muse« »Livets og Dødens Genier« - af Eugen afLeuchtenbergs Monument.

fremdeles attraaes:

Relieferne: »Qvinderne ved Graven« »Mariæ Bebudelse« (maaskee i München) -

Hvad der maatte ønskes til Giengield, maae Vedkommende kunne skiønne ved at eftersee Katalogerne over Samlingerne, nemlig i Henseende til Erholdelsen af Sculpturer i Afstøbninger.

Saaledes, isærdeleshed for Bayeren:

En Afstøbning af den første Model til »Alexandertoget«.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus