Dato: 18. juli 1851
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Flensborg 18 Juli 1851.

220. Til Ingeborg Drewsen.

Kjære, kjære Fru Drevsen!

Viggo siger mig at han i sit Brev her Intet har skrevet om vort Møde og Samliv, saa faaer da jeg; igaar, flere Timer før Skibet kom til Svendborg var jeg der og blev meget glad, Kl 9 da Fartøiet laae der og Caveleren viiste sig; jeg havde arangeret paa Vertshuset at han kunde ligge i Land, der er saa fælt paa det overfyldte Skib, og nu maa jeg sige, at uagtet han kom i Seng 11½ var han flink paa Benene imorges Klokken 3, vi skulde nemlig ombord 3½, Veiret var deilig og da vi Klokken 8 naaede Sønderborg, var han ganske forbauset over den Forslag der var i Tiden, da han syntes at den halve Dag maatte være gaaet og dog efter Uhret, skulde han sove endnu. - Klokken 10 i Formiddags var vi alt i Flensborg, hvor vi havde Nød med at faae Logi og maatte saa ty til Madam Døll; her har vi været til Middag; spadseret, seet Kirkegaarden med Gravene og forresten dovnet den halve Dag hver paa sin Seng; dette Brev kommer rimeligviis først afsted fra Schleswig, hvor hen vi gaae imorgen; Søndagaften naa vi Hamborg og blive der til Tirsdag morgen. Tak Deres Fader for de venlige kjære Ord han sendte mig; han spørger om jeg har faaet den svenske Udgave afmin Bog; vil De sige at jeg var ved at troe han havde glemt mig, jeg fik den først den 7 Juli, Soldaterfesten paa Glorup. Bogen var lagt af Bjanko-Luno ind imellem Viserne, der kom under Excellensens Adresse, den Pakke kunde jeg ikke aabne og den Gamle aabnede den først selv Festdagen, og jeg blev da overrasket med Bogen, siden kom min Historie med Foden; denne selv smerter mig noget endnu naar jeg gaaer. Men nu maa jeg holde op, Papiret slipper. Breve til Viggo eller mig gaae Dresden post restante.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost