Dato: 17. maj 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 17 Mai 1873

Min kjere Etatsraad Andersen.

Idag flger blot en Hilsen med indlagte Brev, som formodentlig er fra Anna Henriques. Idag er det venligt Solskin, men endnu koldt imorges 4. Jeg har aflagt Conferentsraadinde Drevsen et Besg idag og bragt hende Deres Hilsen. Hun sad indhyllet i sin Lnestoel og broderede. Hun har havt et Tilbagefald, men er atter bedre. Det gldede hende at hre om Dem; hun havde ogsaa faaet Hilsen igjennem Fru Collin. Jeg havde idag Brev fra Torquay de reise ikke hjem, som jeg maaskee troede at de havde gjort, med Skibet Valdemar, som gaaer derfra idag, da Anna ikke havde det saa godt; de tnke enten den 24. eller 30. at forlade Torquay; De kan tnke at jeg glder mig usigelig til at faa dem hjem. Jeg har drmt inat at jeg havde Besg af Kongen og Dronningen. Derved kom jeg til at tnke paa om De har skrevet Brev til Kongen, som De talte om. Jeg glder mig til at lse Bghs Riimbrev, som kommer i illustreret Tidende imorgen. Fra Carl havde vi et langt Brev igaar; han er saa glad over Dem og han holder saa meget af Bgh; jeg haaber at det er gjensidigt; han er en rigtig god og kjerlig Dreng. Jeg fik ikke senere noget at vide om hvorledes den nye Lge senere behagede Dem. Igaar kom Sophie Melchior hjem; hun havde atter vret forfrdelig sysyg [ssyg]; hun sender Dem hjertelig Gjenhilsen. Jeg hrte i dette ieblik, Hestetrampen, lb til Vinduet og saae da Prinds Valdemar, med to "rde" Tjenere efter sig; det er mere end Kongen rider med. Dersom han havde vidst at jeg skrev til Dem havde han sikkert gjerne sendt Dem Hilsen. Jeg glder mig til snart at hre hvorledes De befinder Dem paa Glion om De har begyndt en Cur, om De har truffet net Selskab der. Hilsen til Reisekammeraten og Levvel til Dem kjere Andersen fra

D M (f.o., s. 1:] Familien hilser.

Tekst fra: Niels Oxenvad