Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: Juni 1854
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjreste Andersen!

Det er jo bedrveligt at De er bleven syg paa Reisen, thi det har jo altid Indflydelse paa Ens Sindsstemning og det er jo vist ogsaa Grunden til at De seer det med saa melancholske ine at De ikke har faaet tilstrkkelige Breve; De veed jo dog, kjre Ven! hvilket godt gammelt Hold De har i Familiens Hengivenhed og at det ikke er Ligegyldighed, men en Slags gammel Slendiran, naar De ikke faaer Breve. Det har gjort os alle saa ondt, at De er bleven saa forstemt derover; jeg skal hilse Dem saamange Gange fra Tante Jette, hun vilde gjerne have skrevet til Dem i dag, men kunde ikke faae Tid dertil, men bad mig sige Dem saamange venlige Ord. - Einars Breve ere jo saa opfyldte af Reisens Skjnhed i alle Retninger, og den Hjemvee han udtaler er en naturlig Flge af hans Kjrlighed til Hjemmet; men han skjnner i hi Grad paa Deres Godhed imod ham og jeg er saa vis paa, at naar han nu igjen begynder paa sine gamle Folder herhjemme, vil denne Reise vre Lyspunktet i hans Erindring, og han vil maaskee nyde den endnu bedre, naar han ikke meer plages af Hjemvee eller Lngsel efter Breve; han er et kjrligt Gemyt og har rigtig en god hengiven Flelse for Dem, hans trofaste Ven! Det vil glde os inderligt at see Dem hos os naar De kommer hjem, kjre Andersen! og jeg troer bestemt De vil have Fornielse af begge Brnene i al deres Forskjellighed, Rigmor er saa munter og overgiven og Astrid ret en sd lille En. Der er ogsaa blevet kjnnere hjemme hos os siden De sidst var der, da Haven er blevet forskjnnet, jeg haaber nok De skal befinde Dem vel hos os. Nei, det er umuligt at skrive et ordentlig sammenhngende Brev her, mine Brdre sidde her og tale og gjre Lier, Brnene komme hvert ieblik og forstyrre mig, derfor farvel! Kjre Andersen! Tak for Deres Brev, tak for Deres Godhed imod Einar og vr overbeviist om at mange Ttnke med uforndret Hengivenhed og Troskab paa Dem! Deres Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus