Dato: 3. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Velædle Fru Næbo

Laxegaden, sidste Dør til Venstre ned mod Boldhuusgaden, 2 Sal

Kjøbenhavn 3 April 1847

Ja, det er i Dag igjen Baronesse Stampe, som indbyder mig til Middag, hun var saa naadig selv igaar at besøge mig til min høie Geburtsdag og da hun til Middag sidste Gang har Italieneren iaar, som jeg endnu ikke har været sammen med, tager jeg mod Indbydelsen. De hjerteligste og venligste Hilsener til Deres Døttre.

venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus