Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 22. maj 1873
Fra: Carl Bloch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 22 Mai 1873.

Kjre Ven

Jeg modtog Dit Brev igaar og blev glad derover, frst fordi jeg synes man maa fle sig rask naar man kan skrive Breve, og dernst fordi Du kjre Ven sendte mig et, thi oprigtigt talt, troede jeg du ikke brd dig stort om mig, fordi jeg i den sidste Tid i Din Sydom kom saa meget til Dig. Jeg fler og skatter Dit Venskab hit, og er stolt over, at en saa stort begavet Mand har givet mig det. Gud give nu de sidste Rester af Sygdommen maa forsvinde og Du aldeles rask maatte kunde vende tilbage. Vi have igjen Sydom, lille Paul ligger med Difteritis, og strk Feber, jeg synes, vi ere nsten aldrig fri, og Du kan troe, det er lidt besvrligt at vaage om Natten, og male om Dagen. Fra min Kone skal jeg hilse mange Gange, hun vilde ikke troe der stod saa meget smukt i Brevet om hende, frend hun selv fik det at lse. Vi reise nu NB (hvis vi kan for Sygdom) den 1 Juni til Hellebk og jeg glder mig meget dertil jeg er trt nu og mangler Krfter, som jeg vil haabe kommer derude, naar blot vor Poul var rask igjen.

Farvel min kjre Ven

Du hilses fra os Alle

Din hengivne

Carl Bloch

Hils Nicolai Bgh mange gange fra mig


Til Hr. Etatsraad H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus