Dato: 8. maj 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 Mai 1836

Kjære Ven.

Harttmann bliver kun 8 Dage i Berlin det vil altsaa være urimeligt for ham i saa kort Tid at leie privat Logie han finder det morsom­mere at ligge i et Hotel, undtagen - beder han mig at sige - han kunde komme til at bo e sammen med Dem. Nu paa Fredag reiser han til Hamborg, samme Aften gives for første Gang, og under Marschners Anførsel Hans Heiling. I Foreningen var forleden en Konsert og et Gilde for Marschner, Øehlenschlæger havde skrevet en Vise, som der ei var videre ved. - Her er endnu hundekoldt i Kjøbenhavn jeg længes efter Varmen. Hils Chamiso, Dahl og alle udenlandske Venner De træffe paa. Siig god Dag til Fenger og Keiser fra mig. Fru Heiberg rei­ser først i Juni , hun skal have en Forestilling til Hjælp. In­gemann har udgivet et nyt episk Digt: Dronning Margrethe. Marschner vil før sin Afreise forære StudenterForeningen et Bind af sine eg­ne fiirstemmige Sange. Til Festen den 28 Mai er Klausen, Guldborg og Dundzfeldt valgte som Præsidenter. I Kjøbenhavnerposten stod ;­igaargaar et skrapt Stykke mod Konferentsraad Hansen, i Anledning af at Universitets Vestibulen skal have hvide Vægge; ved samme Leilighed, gjennemgik man Mandens Virksomhed, som Bygmester. Nu veed jeg ikke mere Nyt, De seer der er ikke en Pille Fedt ved det Hele. Naar De staaer paa "Bastey" nik da til den sydligste Bjergtop, man kan see Alperne og bag disse er: Paradiset.

Venskabeligst H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus