Dato: 14. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Amsterdam den 14 Februar 1866.

Kjre Fru Ingemann!

Den 31 Januar forlod jeg Hjemmet; Veien lagde jeg over Fyen og overnattede den frste Nat i Kolding og nu gik det snart, fra Haderslev, paa Jernbane til Altona. Det var en egen veemodig, nedstemmende Flelse jeg fornam ved at flyve gjennem Hertugdmmerne, see preusiske og steriske Soldater. Paa Banegaarden i Altona, hvor jeg kom om Aftenen, saae jeg en tydsktalende Herre med en / lille Pige; han sagde til Barnet, "det er Andersen, der har givet dig Eventyrene, rk ham Haanden!" Hun gav mig den, det var den frste venlige Hilsen ude. I Celle besgte jeg Caroline Mathildes Grav og saae paa Slottet et smukt Portrt af hende, forskjelligt fra det vi kjende hjemme, men meget liigt Kong Frederik den Sjette. Over Hanover kom jeg ind i Holland i den mrke Aften; Regnen skyllede ned, Alt stod i Vand, Stormen hylede og alle Lgter og Landterner blste ud, saa at jeg sad i blgmrke, det var ganske uhyggeligt! I Utrecht besgte jeg van Nievenhuis, der har oversat paa / Hollandsk mine Skrifter; jeg saae i hans Stue Ingemanns Portrt og flere Prospecter fra Sor; vi talte om ham og Dem, kjre Fru Ingemann. Nu er jeg i Amsterdam i Besg hos en dansk Mand Brandt; (han boer og har Adressen: Mynher A. L. Brandt. 507. Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam[)]. Jeg bliver her sikkert 14 Dage. I gaar besgte vi den zoologiske Have hvor Niilhestene, han og hun, for 14 Dage siden have faaet en Unge, den var strre end en Kalv og havde dvaske, sklende ine. Hele Februar og en Deel af Marts, bliver jeg i Holland. Hils Wilsters, Harder og Deres egen Sophie. Jeg veed at de Alle venligt tnke paa mig. Gud glde og velsigne Dem. Hjerteligst

H.C. Andersen. /

[udskrift:] Til Fru Konferentsraadinde Ingemann fdt Mandis i Sor (fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 292, billed 6799-6802)