Dato: 25. august 1837
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Efter 25.8.1837]

kjre Andersen!

Tak for det sidste venlige Besg og for den nydelsesrige Meddelelse af Spillemanden, som jeg anseer for en saa sand poetisk Production, at ingen nok saa fortrffelig skrevet Fordmmelse af vore selvbeskikkede sthetiske Hiesteretter kan gjre nogen virkelig Hindring i dens Virkning. Det Samme troer jeg er Tilfldet med Improvisatoren, trods alle de kritiske Gaasefjr og Negle, som endnu ingen betydelig dansk Digter har vret forskaanet for, men som aldrig har revet nogen Pegasus-Rytter af Hesten. Poesien er usaarlig - og ret betnkt, er det saa trivielt og uoriginalt at forge Antallet af vore krnkede Digtere, hvis Hjerter hnger i Laser af kritiske Neglerifter, at ingen dygtig Poet herefter kan vre bekjendt at vre krnket. Saalnge Skjnhedens og Konstens Philosophie endnu ikke har lrt at klippe sine Negle, endsige at klde og gebrde sig med Anstndighed og Gratie, saalnge kan den dog ikke indbilde Nogen, at den har Smag for det Skjnne, og saalnge Kjrligheden er en saa udelukket Ingredients i Kritiken, som hos os, saalnge maa den kritiserende Prosa finde sig i, at ingen Digter tager Notits af den uden som Stof til Latter og Satire. Dog dertil vil jeg ikke opfordre Dem, men frend vor Konstphilosophie selv bliver poetisk, kan den kun tjene til at forstemme Digterne og fortjener kun at ignoreres. Kun een Gang i 20 Aar har jeg selv afveget fra dette Princip; men er man kommen til Skade og har faaet Gift tillivs, maa man ud med det igjen; det er naturligt og undskyldeligt Tnk nu, om muligt, slet ikke meer paa den Konstsnak, der har forstemt Dem, men som jeg hverken har lst eller agter at lse. Angaaende Deres Fremtids-Planer og nsker, saa tv nu kun til Spillemanden er udkommen, og giv saa ligefrem en Ansgning ind til Kongen om en midlertidig Understttelse af Fondet for usus publ. til at reise for eller leve af, indtil han vil give Dem en passende fast Ansttelse. Saaledes har jeg og Andre gjort under lignende Omstndigheder, og man lod os ikke gaae tilgrunde. De har allerede prsteret Tilstrkkeligt til at kunne haabe det Samme.

Vi ventede Dem vist paa Tilbagereisen fra Fyen, men jeg kan godt forstaae at Spillemanden trak Dem til Byen. Gld os nu med det tiltnkte Besg engang i Efteraaret, hvis det gaaer an, for jeg er bange Vinteren her er for kold for en saadan Trkfugl. Til enhver Tid er De hjertelig vel kommen og De har oprigtige Venner her i Sore. Hauch giver sin Varme og Interesse mere Luft, jeg stter til daglig Brug en Dmper paa; men vi mene Dem det begge ret hjerteligt og inderligt vel. Min Kone ligeledes; hun sender Dem en hjertelig Hilsen og Tak for Spillemanden. Hils Fru Lsse venligst fra os begge!

Maaskee komme vi til Kjbenhavn sidst i October, men det er meget uvist. I September er her ofte endnu smukt hos os og man kan faae Correcturer med Posten.

Vr for alting glad og frisk i Sindet og lad snart en ny Digtning blse alle Taager fra iet!

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter