Dato: 17. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 Juni 1875

Kjre Jonas!

Jeg er aldeles fortvivlet ved ikke at hre et Ord fra Dig eller din Moder! jeg havde forstaaet og var saa forvisset om at Een af Eder, srligt Du, i denne Uge kom til Byen og at jeg kunde faae mit Ti flttet fra Nyhavn, hvor nsket nok er ligesaa brndende; da jeg i Lrdags kom her ud var det koldt og ligesaa ind i Ugen, jeg frs,jeg var og er srdeles lidende. Give Gud jeg dog snart maa have Ende paa det. Igaar var jeg, i 6 Uger frste Gang ude i Luften, nede i Haven, kunde neppe / fltte Benene, Appetitten er borte,jeg sover ikke om Natten. Paa Lrdag eller Sndag ventes jeg paa Bregentved, men at komme der i de frste Dage er der ikke Tale om. For Guds Skyld lad mig dog hre fra Eder.

H. C. Andersen.

E.S.

Igaar hrte og saae jeg frste Gang i Lbet af en Uges Tid Dr Hornemann. Jeg sender ikke Bud efter ham, jeg boer for langt borte. Dr. Th Collin er jo stadigt hele 7 Miil fra mig. Heldigviis er Dr Meyer flttet ind lige ved Siden af Melchiors hos Krause hvor dine Forldre engang tilbragte Sommeren; han har lovet at vre mig til Hjelp, hvilket ogsaa er en Trst for Melchiors der have faaet een Tjener til i denne Tid aldeles at passe mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 181-82)