Dato: 17. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Juni 1875

Kjære Jonas!

Jeg er aldeles fortvivlet ved ikke at høre et Ord fra Dig eller din Moder! jeg havde forstaaet og var saa forvisset om at Een af Eder, særligt Du, i denne Uge kom til Byen og at jeg kunde faae mit Tøi fløttet fra Nyhavn, hvor Ønsket nok er ligesaa brændende; da jeg i Lørdags kom her ud var det koldt og ligesaa ind i Ugen, jeg frøs,jeg var og er særdeles lidende. Give Gud jeg dog snart maa have Ende paa det. Igaar var jeg, i 6 Uger første Gang ude i Luften, nede i Haven, kunde neppe / fløtte Benene, Appetitten er borte,jeg sover ikke om Natten. Paa Lørdag eller Søndag ventes jeg paa Bregentved, men at komme der i de første Dage er der ikke Tale om. For Guds Skyld lad mig dog høre fra Eder.

H. C. Andersen.

E.S.

Igaar hørte og saae jeg første Gang i Løbet af en Uges Tid Dr Hornemann. Jeg sender ikke Bud efter ham, jeg boer for langt borte. Dr. Th Collin er jo stadigt hele 7 Miil fra mig. Heldigviis er Dr Meyer fløttet ind lige ved Siden af Melchiors hos Krause hvor dine Forældre engang tilbragte Sommeren; han har lovet at være mig til Hjelp, hvilket ogsaa er en Trøst for Melchiors der have faaet een Tjener til i denne Tid aldeles at passe mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 181-82)