Dato: 30. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[glansbillede af engel med blomsterguirlande]

"Rolighed"

gamle Kalkbrnderivei,

den 30 Juli

1874.

Til Hr Cand: mag: Jonas Collin

Kjre Ven!

Tak fordi Du i Sndags sgte mig herude paa Rolighed, men jeg kom frst her til i TirsdagsAftes meget seent. Jeg havde det udmrket godt paa Bregentved; elskvrdige, deeltagende Mennesker, Alt rigt og godt inden Dre og udenfor den prgtige store Park med sine uendelige Lindealeer, sine store Plainer og stille Indser. Paa Grevindens Fdselsdag, den 23 Juli, var her srdeles festligt; paa Serne og i Kanalerne blussede Tjretnder / og mod Midnat brndte et smukt Fyrvrkeri; jeg var saa vel at jeg blev oppe til om Morgenen da Klokken gik til fire. I det hele er det mrkeligt gaaet frem med mig i Bedring medens jeg var paa Landet. Da jeg ved Pintse kom til Holsteinborg kunde jeg de frste - to, tre Dage, kun, med Angest og Besvr, vove mig ned af Jerntrappen foran Verandaen, neppe mere end fem Trin. Siden lrte jeg at gaae Haven rundt og flte mig vel der ved. Paa fjerde Uge tog jeg fra Holsteinborg til Melchiors paa "Rolighed", Du veed hvor gjestfrie og deeltagende de fortrffelige Mennesker ere mod mig, men jeg har den Tro at her ikke er sundt paa "Rolighed"; efter otte Dages Ophold her begyndte jeg at sygne, min Mave blev ogsaa daarlig, men / saa snart jeg kom til Bregentved flte jeg mig mere vel og for hver Dag fremad blev jeg strkere og begyndte endogsaa at faae Reiselyst til Udlandet, Noget Dr Theodor Collin ikke er for, Grunden indseer jeg ikke ret. Nu kom jeg altsaa i Mandags i bedste Velgaaende her til, en Uge er snart gaaet, men allerede igaar begyndte jeg at fle mig ilde igjen, i Dag er min Mave aldeles slet og jeg har ingen Ditfeil begaaet. Paa Bregentved spiiste jeg hver Dag Melon, uden daarlige Flger, her har jeg ikke engang seet disse. Igaar havde jeg desuden en rgrelse, som jeg ved Leilighed skal omtale, dog maa jeg sige den aldeles ikke kom fra Vennerne her i / Huset, senere fulgte en ildestemmende Luftning fra America; Directeur Bille veed om en lignende tidligere, jeg blev meget afficeret, fik Smerte i Brysthulen, kom i strk Krampegraad og laae den strste Deel af Dagen hen; mod Aften tog jeg mig sammen, men jeg var dog ikke strk nok der til. Den hele amerikanske Luftning er imidlertid saaledes, at mange Landsmnd vist ville i hi Grad blive smigret ved den om samme angik dem, men jeg er nu af en anden Natur og behver, mrker jeg den strste Ro og Fritagelse for al Sindsbevgelse. - Hils dine Forldre! Din Moder faaer snart Brev fra mig. Hele Ellekilde er nok for ieblikket opfyldt med collinsk Familie, tre Brdre og to Sstre. Hils Alle, hver isr, fra din deeltagende Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 162-65)