Dato: 30. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Geneve den 30 Mai 1868.

Kjre Fru Melchior! Frst fra Bern , hvor jeg tnker at komme om et Par Dage og haaber at finde flere Breve fra Danmark, var det min Bestemmelse at skrive Dem til, der ventede jeg vist at finde Brev fra Dem efter at De havde modtaget min Skrivelse fra Neuchatel. Og saa faaer jeg til min Overraskelse og Glde, i denne Eftermiddag, Brev fra Dem, saa rigt, saa hjerteligt som altid. Jeg stod ved Kaffen, da Brevet kom, og blev isandhed rrt over Deres magelse Godhed, jeg kunde ikke lade min Skrivelse til Deres Datter Louise flyve afsted, den laae endnu paa min Stue for at afsendes, jeg maatte lade et Par Ord fra Hjertet groe ind i Papiret. Tak for Blomsterne jeg fik. Husets ldste Datter, Fru Anna L'hardy, saae dem og udbrd: "Fra Danmark!" Jeg kunde ikke andet end forre hende dem, det bliver De jo ikke vred over, nu gjemmes de i hendes Album som en Mindelse om Danmark og H. C. Andersen. De skriver at Grev Moltke ikke strax troede at jeg sendte ham en hjertelig Hilsen. Han har vist prvet mange Skuffelser, og, mellem os, af sine Egne. Jeg skatter ham meget og det er blevet mig som en Indvielse, om jeg saa kan sige et lille Trk; hans gamle Fader pleiede altid naar jeg kom til Glorup og naar jeg reiste derfra at trykke mig til sit Bryst og kysse mig, det saae Grev Moltke, og da jeg efter Faderens Dd frste Gang kom igjen til Glorup, tog han, den nye Eier, mod mig som Faderen tog og saaledes skildtes vi, det har altid gjentaget sig. Hvor naturligt at jeg holder hjerteligt af ham. - Lev hjertelig vel!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad

Geneve den 30 Mai 1868.

Kjre Fru Melchior!

Frst fra Bern , hvor jeg tnker at komme om et Par Dage og haaber at finde flere Breve fra Danmark, var det min Bestemmelse at skrive Dem til, der ventede jeg for vist at finde Brev fra Dem efter at De havde modtaget min Skrivelse fra Neuchatel. Og saa faaer jeg til min Overraskelse og Glde, i denne Eftermiddag, Brev fra Dem, saa rigt, saa hjerteligt som altid. Jeg stod ved Kaffen, da Brevet kom, og blev isandhed rrt over Deres magelse Godhed, jeg kunde ikke lade min Skrivelse til Deres Datter Louise flyve afsted, den laae endnu paa min Stue for at afsendes, jeg maatte lade et Par Ord fra Hjertet groe ind i Papiret. Tak for Blomsterne jeg fik. Husets ldste Datter, Fru Anna L'Hardy, saae dem og udbrd: "Fra Danmark!" Jeg kunde ikke andet end forre hende dem, det bliver De jo ikke vred over, / nu gjemmes de i hendes Album som en Mindelse om Danmark og H. C. Andersen. De skriver at Grev Moltke ikke strax troede det Udtryk stod i mit Brev til Dem, at jeg sendte ham en hjertelig Hilsen. Han har vist prvet mange Skuffelser, og, mellem os, af sine Egne. Jeg skatter ham meget og det er blevet mig som en Indvielse, om jeg saa kan sige et lille Trk; hans gamle Fader pleiede altid naar jeg kom til Glorup og naar jeg reiste derfra at trykke mig til sit Bryst og kysse mig, det saae Grev Moltke, og da jeg efter Faderens Dd frste Gang kom igjen til Glorup, tog han, den nye Eier, mod mig som Faderen tog og saaledes skildtes vi, det har altid gjentaget sig. Hvor naturligt at jeg holder hjerteligt af ham. Hils paa det inderligste Deres Mand, alle Brnene, Frken Karock, Frken Kjellerup og Frken Hammerich. Det store Bal i Paris, De omtaler, var en forbigangen Begivenhed, da jeg kom, det var nok ellers et af de Baller, man kjber sig Billet til, jeg kunde altsaa nok have kommet der uden min Ven Grev Leons Beskyttelse. - Lev hjertelig vel!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR 3.2.15)