Du har sgt p: +Runebergs +Hem

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. august 1867
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior, Sophie Pedersen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 5de August 1867

Kjere Herr Etatsraad!

Jeg kan ikke sige Dem hvor glad overrasket jeg blev over at modtage et saa hurtigt Svar paa min forrige Skrivelse, hvorfor jeg siger Dem min bedste Tak. Det gjorde mig imidlertid ondt at erfare at De har havt saa mange smaa Plager paa Deres Udflugt, hvilke jeg nu haaber at De har vist Vinterveien. Jeg maatte ret lee over Deres morsomme Bemrkning "At klage gjr mig lige saa godt, som Obodeldoc", og er det nu mit inderlige nske at det maa have havt den fornskede Virkning; skulde Midlet ikke have vret strkt nok, da brug nok en Dosis, og er jeg da sikker paa, at min oprigtige Deeltagelse og nogle smaa Vink og gode Raad som jeg vil forsge paa at give Dem, nok skulde hjlpe. Frst og fremmest, maae De komme til Kjbenhavn, gaae op til Tandlge Didriksen, dernst pakke Deres Kuffert og uafholdeligt gjre en lille Afstikker til Paris. Ja oprigtig talt, saa begriber jeg ikke hvorfor De betnker Dem paa at tage Dem denne Fornielse! De skulde virkelig gjre det og da var det slet ikke kjedeligt, dersom jeg blev saa rask at der kunde blive noget af vor omtalte Reise med Bille, da enten at De mdte os i Schweitz, eller ogsaa at min Mand og jeg kom over og hentede Dem fra Paris. Det sidste er nu mindre sandsynligt, men ei umuligt. - Min Mand var henrykt over Paris og fortryder nu at han ikke blev der lnger. 3 Dage er jo saa godt som Intet. Han vilde have telegrapheret til mig at jeg skulde komme derover, men var det nu magels heldigt at han ikke gjorde det, thi jeg kunde jo ikke have reist. - Samme Dags Aften, som jeg havde afsendt mit Brev til Dem, kom baade Block og Watt, og havde vi en rigtig gemytlig Aften. Jeg fortalte Block at jeg havde klaget over ham til Dem, jeg vilde dog vre saa rlig imod ham at tilstaa det. Han kunde ikke begribe, hvad jeg kunde have at skrive om; han havde sendt Dem et lille Brev, men han vidste slet ikke hvad han skulde finde paa at fortlle. Jeg glder mig over at han har taget sig en lille Ferie; et Par Dage i Hellebk, vil allerede have opfrisket Sindet. Jeg hrer at han har spist hver Dag hos Collins. Watt reiste igen til Silkeborg hvor han bliver nogen Tid. Bille har travlt i disse Dage med at arrangere Fest Programmet for de franske Journalister, som ventes paa Mandag. Muligen at jeg renoncerer paa den Fornielse at have nogen som Gjst paa Rolighed, for at jeg bedre kan pleie mig og forholde mig rolig til den paatnkte Reise. Louise har omtalt en Herr Adolph Nathan, der besgte os igaar; han havde ikke seet mig siden jeg var 14 Aar (det er omtrent 40 Aar siden) og interesserede det mig magelst at opfriske gamle Minder. Jeg havde netop siddet og lst "Barnet i Graven" og da han saa den sagde han til mig "Denne lille Fortlling kan jeg sige, har frelst min Kone fra Melancholie." De havde nemlig mistet deres to min[d]ste Snner i Skarlagensfeber, og Moderen kunde ikke forvinde sin Smerte, hun var fortvivlet og srgede i den Grad at hun ganske forsmte sine 2 Dttre, hun endnu havde tilbage. Endelig en Aften havde de overtalt hende til at gjre Besg hos Amtmanden i Aalborg, (der bor de) hvor hun traf sammen med Dem og der ganske tilfldig havde De oplst den; den gjorde et saadant Indtryk paa hende at hun brast i Graad og saaledes fllede de frste Taarer, der ligesom forlste hende af en Forstenelse." Seer De Andersen da sig ham at jeg er ham evig taknemmelig derfor, jeg skal aldrig glemme det." - Johanne maa holde sig hjemme i disse Dage for en strk Forkjlelse. Lille William som var herude igaar morede sig over den lille Flue, men sagde at han slet ikke havde jaget efter den. Og nu Farvel for denne Gang min kjre Herr Etatsraad, jeg har endnu idag flere Breve at skrive, og veed ei heller noget Interessant at meddele Dem. Vil De bringe min venlige Hilsen til Deres elskvrdige Vrt - men modtag selv mine bedste nsker og varmeste Hilsen fra

Deres hengivne

Dorothea Melchior. [s. 1, f.o.:]

Mange venlige hilsener fra deres hengivne Sofie Pedersen

[fortsttes med brev fra Louise Melchior, hvor de[n] indledende side[r] mangler]

... der blev dandset til Kl 12 1/2 om Natten, der var stadig fuldt, saa De kan tnke Dem at det i og for sig ogsaa bragte en Del ind.

den 5te

Her blev jeg afbrudt igaar af Besg, og det var heldig for Dem, thi De er vist for lnge siden kjed af mig, og skal jeg nu ej heller opholde Dem ret lnge endnu. De Fremmede vare nemlig en Herr Nathan med sin Datter; han er en gammel Bekjendt af Mama, han lrte hende nemlig at spille, da hun var en ganske ung Pige. Billes og Runebergs kom kort efter, og vare vi da Fuldtal, Bloch kom ikke, men han var lovlig undskyldt, thi Billes fortalte, at han for jeblikket er i Hellebk, han har vist allerede vret der et Par Dage. Jeg glemte vist at fortlle Dem at jeg besgte Lunds et Par Gange, de havde det godt, og vare glade over at hre lidt hjemmefra. Den frste Gang jeg tog dertil med min Ftter og Cousine bleve vi overrasket paa Vejen af en strk Byge; jeg kom uvilkaarlig til at tnke paa Dem, og paa vor regnfulde Tour til Hellebk; jeg frygtede allerede for at vi skulde naae i samme vaade Tilstand til Lunds, som forrige Gang, dog Lykken var os gunstigere denne Gang, Regnen holdt hurtigere op, end jeg havde ventet, og vi slap med at faa Overtjet lidt fugtigt, og ankom i ganske godt Behold til Aalsgaard. Fru Collin hilste jeg paa da jeg krte forbi. Fru Bille var igaar ude i Ordrup, fr hun kom her, for at besge Pugaards; hun fortalte, at hele Familien idag rejser over til et Gods i Sverrig, som tilhrer Faderen, de rejse tolv i Tallet, Fru Bolette Hartman og hendes Brn tage ogsaa med. Pennen glider saa hurtig ned af Papiret, saa jeg slet ikke kan faa den til at standse; dog nu nu maa jeg sige Dem Farvel for idag, idet jeg haaber, at De ikke finder det altfor ubeskedent af mig, at jeg saa lnge har lagt Beslag paa Deres Tid. Jeg tnker rigtig snart at hre fra Dem, at alle de smaa Onder, De fr var plaget af nu aldeles ere forsvundne, og at De atter er fuldkommen rask. Med mange Hilsner fra alle Rolighedsbeboere, og de fleste fra mig selv forbliver jeg Deres Dem hengivne

Louise Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad