Dato: 22. juli 1875
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nykjbing p. Mors 22.7.75.

Kjre Andersen!

Det er underligt for mig slet ikke at vide, hvorledes Du har det. Lige siden jeg reiste har jeg ikke hrt et Ord fra noget Menneske om Dit Befindende, og om jeg end udlgger denne Taushed som et Bevis for, at Du vedblivende fler Dig raskere, vilde det dog glde mig at hre dette bekrftet. Troer Du, at vi komme til at reise, og kan Du nogenlunde bestemme Tidspunktet? Har Du taget nogen Beslutning med Hensyn til, om der skal en Tjener med eller ei? Hvis det ikke anstrnger Dig eller kjeder Dig, kunde Du med et Par Ord dictere et Svar paa disse Sprgsmaal, men frst og fremmest paa, hvorledes Du har det. Jeg lever i min gamle Limfjords-Tummerum. Seilen og Skraben, Kiggen i Vandkikkert og Sidden paa Kneiper udgjr Livet for mig heroppe, i alt Fald ud ad til; mine Tanker ere andetsteds. Frk. Andersen blev meget glad over Din Hilsen. Hun er tilsyneladende strk, men Lgen har erklret, at dersom hun ikke kommer til Syden i Vinter, vil hun neppe leve lnge. De stakkels brave Forldre have ikke Raad til at sende hende derned, og nu sger hun en Plads hos En eller Anden, som skal reise. Jeg veed endnu ikke bestemt, hvornaar jeg kan blive frdig med min Undersgelse, men jeg antager, at det vil blive midt i nste Uge; derefter reiser jeg til Frederikshavn og Ls. Min Adresse er da Frederikshavn. Poste restante; indtil den Tid blot Thisted. Gld mig saa med et Par Ord, helst med Efterretningen om, at det gaaer fremad.

Din Ven Jonas

Til alle Melchiors sender jeg rbdige og hjertelige Hilsener.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer