Dato: 7. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 7de April 1875

Kjre Ven!

Siden i December forrige Aar, da Du med Professor Monrad fra Kristiania gldede mig med et Besg, har jeg ikke seet Dig. Inderligt har jeg lngtes efter et Gjenbesg, men denne Vinter har knuget mig meget. Min halvfjerdsindstyvende Fdselsdag har vret overvldende riig og deilig, Gid give Dig en lignende, men uden de legemlige Smerter jeg lider. Jeg seer dig vel snart.

Din hengivne

H. C. Andersen

.---

Digteren

Hr Etatsraad H. P. Holst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 24)