Dato: 20. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 20de Juli 74

Min kjere gode Andersen! Hjertelig Tak for Deres underholdende Brev, som De ret gldede mig med. Jeg synes at det var rigtig rart at Bgs Artikkel om Kaulback var naaet til hans Kone og godt opfattet og forstaaet af hende. Bgh havde nu ogsaa vret meget heldig i hele Situationens Opfattelse, det hele er skildret saa levende, saa man ganske har Fornemmelsen af at der ikke er taget noget fra eller fiet noget til, som ikke virkelig er oplevet. De staaer ogsaa saa smukt beskrevet. Det undrer mig at De ikke har havt Brev fra ham, jeg veed at han havde isinde at skrive; han vilde nogle Dage til Hellebk, og derfra hjem til Fyen, hvor han i Nrheden af Assens, d. 24 Juli, skal til en stor Slvbryllupsfest hos en Forvalter Bldel, Broder til Prsten. Af 130 Gjester, som ere indbudne, skal 80 vre indlogeret der om Natten; det er temmelig storartet. - Igaar naaede vi da endelig engang til Nrum hos Adlers, hvor det ogsaa feires efter en stor Maalestok. Det var en deilig Dag og vi gjorde smukke Toure omkring i den udstrakte Skov, som ligger inde imellem det store Huus og herlige frodige Kornmarker. Klokken 1 kjrte vi fra Rolighed, frst til Ordrup for at hente min Mand, der havde vret til stor Frokost hos Fraenckels; mendens vi holdt i Gaarden kom en Deel af Herrerne ud med fyldte Champagneglas, som vi maatte tmme. Christian gjorde aldeles ingen Indvendinger. Herfra kjrte vi om paa Teglgaarden og optog i vor rummelige Char-a-banc min Svigerinde Henriette og Professorinden med to af deres Gjester, og nu gik det videre til Elyseum hvor vi fik en Passageer til, nemlig Louise; hun har nu skiftet med Harriet og har vret nogle Dage sammen med Anna derude. - Den ene Vogn efter den Anden rullede ind i Gaarden paa Nrum, saa vi ikke bleve frre end 40 Mennesker til Bords efter at der havde vret omtrent ligesaa mange til Frokost. Jeg har aldrig nogensinde seet Duggen falde saa strkt, som i Aftes Klokken 9, det saa snarere ud, som om Dunsterne hvede sig op af Jorden, og som om det var et Speilbillede fra oven, Skyerne havde snket sig helt ned paa Jorden og Himlen var klar og gjennemsigtig. Der dannede sig de forunderligste Figurer omkring en ttbevoxet lille , der ligger midt i en stor Dam en lille Afstand fra Huset; jeg tnkte paa Dem og nskede at De havde vret der, da vilde Deres Musa ikke have svigtet Dem og De vilde have havt Stof til at skabe Noget. [tilfjet i marginen, s. 2: Jeg har ikke glemt at De har beskrevet det baade i "Dyndkongens Datter" og i "Lygtemnd i By" men det kan jo godt behandles igen.] - - - Fra Hgg har jeg havt meget [stor blkklat dkker ordet meget; tilfjet i marginen s. 3: Undskyld Klatten!] rare Breve; jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem at han er indbuden at bo hele Sommeren hos Overretsdommer Munthe, paa "et smukt Landsted, og her lever han ganske for sin Sundhed og bliver meget forkjlet". I Torsdags havde vi en yndig Dag; Johanne med alle Brnene, Fru Flora Abrahamson fra London med hendes Brn, Elise, Emma Adler og alle Dttrene her, vare ganske tilfldig opstillede paa Trappegangen ud til Gaarden for at see en af de nydelige smaa engelske Piger sidde op og ride paa Alma. Christian holdt hende og Harriet gik foran og trak Hesten, da i det Samme Kongen, med Capitain Hedemann kom kjrende forbi. Det lod til at more Kongen thi han studsede i det han hilste flere Gange hilsede ind og han strammede Tilen for at kjre langsommere. Det maa have taget sig meget godt ud at see denne Opstilling, som neppe kunde have vret bedre naar man havde forberedt og arrangeret den. - - Fra min Svoger Moses Melchior skal der have vret et meget interessant Brev fra Martinique; jeg har endnu ikke lst det; men jeg hrte at der var en venlig Hilsen til Dem; han var kommet ind til en Familie, hvor alle Deres Skrifter laa paa Bordet. Manden i Huset, fortalte at han stadigen oversatte paa Fransk for Brnene, og han vidste ikke at Deres Eventyr kunde faaes paa Fransk. Det vil interessere Dem at lse Brevet naar De kommer hjem. - Den 14de gik han derude fra saa nu kan han ventes hjem om en 10 a 12 Dage. Jeg kan ikke beskrive Dem hvor overgiven munter min Svigerinde Jette var igaar paa hele Touren, hun var som om hun var bleven 20 Aar yngre; hun gjorde Spg med lille Sophie, som De jo veed har saa mange pudsige Indfald; det er naturligviis Glden over hendes Broders snarlige Hjemkomst. - Carl skrev meget begeistret om en Tour han havde gjort til Himmelbjerget; han synes at man ikke har ndig at reise udenlands for at see noget Smukt, naar man selv har noget saa deiligt i sit eget Land. - Igaar Morges fulgte Fru Meldal og Ida med Commandeuren ombord paa Heimdal til Ve[d]bk, hvorfra Fregatten skulde afgaa i Aftes, tilligemed de Herrer der ere indbudne at flge med hans Majestt til Island; maatte de vedblivende faa saa herligt Veir som vi nu have det; det nsker jeg ogsaa for Deres og mit Vedkommende; thi jeg vilde helst have at De skulde gjensee Rolighed i Solglands, thi ellers taber det for meget efter de rige Indtryk De nu atter medbringer fra et andet Grevskab. Den ydre Solglands er jeg ikke Herre over, men jeg kan love Dem en venlig Solstraale i hvert Hjerte, som slaar Dem imde og ikke mindst hos Deres hengivne Veninde

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad