Dato: 12. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 12 Juli 1874.

Kjre fortrffelige Ven! Tak for Brev og Tak for den tydske Gjengivelse af min Skrivelse til Storhertugen af Weimar. Atter i Dag har jeg en lille Bn til Dem. Jeg veed ikke om Hr Directeur Bille er i Byen eller ude paa Hellebek .

Det er mig om at gjre at han snarest erholder vedlagte Skrivelse. Er De saa god at besrge den for mig, saa at han sikkert erholder den og jeg allerede om et Par Dage kan hre hans Svar. I Dag, senere, skriver jeg til Deres Frue. Hjertelige Hilsener!

Deres taknemlige

H. C. Andersen [udskrift:]

Hivelbaarne

Hr Grosserer Moritz Melchior

Kjbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad