Dato: 12. juni 1874
Fra: Frederik (Fritz) Moltke   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bregentved, 12 Juni 1874.

Hystrede kjre Hr. Conferentsraad.

Deres venlige Linier af igaar have jeg idag modtaget. Efter hvad Cand. Oksen siger mig, maa De vistnok have misforstaaet hans sidste Brev, da han har skrevet til Dem, at jeg skulde reise til Kjbenhavn i Terminen - dette er ogsaa Tilfldet, idet jeg ndvendigviis skal begive mig til Byen Sndag Aften og der mindst til den d 20de og forhaabentlig senest til d 23de om Aftenen, ligesom min Hustru flger med mig forat see til sin Moder der under vor Fravrelse i Udlandet, har vret temmelig alvorligt angrebet / Da vi nu selvflgeligt helst selv ville vre hjemme, naar De glder Bregentved med et Besg, var det os kjrest om de vilde udstte Deres komme f.Ex til de 23de dennes saaledes at De indtrffer til Haslev Station bemeldte Dags Eftermiddag Kl 6 med det Tog, der forlader Nestved Kl 6. Imidlertid skal der paa det Bedste blive srget for Dem hvis De fastholder Deres Bestemmelse om at komme iovermorgen. - Hr Oksen og vore Smaafolk ville da bestrbe sig for at gjre Dem Opholdet her saa behageligt som mueligt. -

Jeg beder Dem telegraphere Deres / Bestemmelsstid over Haslev-Station til Hr. Oksen, og forbliver med min Hustrues bedste Hilsener Deres med strste Hiagtelse hengivne

F. Moltke

-

Hivelbaarne

Hr. Conferentsraad H. C. Andersen

Kommandeur af Danebrogen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 446, billed 7180-82)