Dato: 9. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 9 Juni 1874.

Kjre Fru Melchior! Deres Svigerinde Frken Jette Melchior og den kjre Hgg, sender jeg her i Dag hver en lille Skrivelse, men der maa flge en tredie med, om nok saa kort, Postbudet venter, jeg sender Dem, kjre Fru Melchior, et venligt Haandtryk i disse Linier, Deres fortrfffelige Mand burde ogsaa have en lignede Hilsen, men nu maa jeg bede Dem bringe ham den. Tak til ham, Tak til Dem, fordi De ville see mig strax naar jeg kommer fra Bregentved, derfra vil jeg vist lnges efter "Rolighed", jeg kender slet ikke Bregentved under det nuvrende Herskab og hele den nye Slgt som nu raader der. Tnk det er over 20 aar siden jeg var der sidst. Hvor Tiden dog flyver og vi med den - og snart er Alt en gammel Saga, gjemt - glemt! - Igaar morges modtog De vel et Par Roser fra mig, havde de endnu Liv, eller fortalte de kun, at alt det Skjnne der?- "fare hen! fare hen, det er Enden paa Historien." Hils alle Kjre paa Rolighed.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad