Dato: 22. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Mai 1874

Kjre, trofaste Ven!

Gud glde og velsigne Dig paa Din Festdag! og i de Aaringer han endnu forunder Dig her paa Jorden! At jeg ikke er med ved Festmaaltidet for Dig bedrver mig, men Du vil hre min Sang til Dig, selv have mig venlig i Tanke og da er jeg jo srligt med. Tak for Dit trofaste Sind mod mig i de mange Aar vi kjendte og forstode hinanden, vi bleve Venner i glade og alvorsfulde Dage! Tak for det Venskab Du gav mig. Jeg reiser Lrdag Morgen til Holsteinborg for hos hjertelige Mennesker i en friske Skov-Natur at komme til Krfter. Gld mig der med et Brev, sendt over Skjelskjr, at jeg kan vide hvorledes Du har det efter Festen. Hils Din Kone, Brn og Svigersnner!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Til I. P. E. Hartmann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 182)