Dato: 20. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 Mai 1874.

Kjre Fru Melchior! Frknerne Heincke vare hos mig i denne Morgen og gldede sig meget til Kjretouren i Dag. De sagde mig at de vare indbudte imorgen til "Rolighed" Klokken 6. Jeg vil altsaa hente de to Damer Klokken 5 1/4; jeg fler mig ivrigt slet ikke vel i denne Formiddag og er i mit tunge Humeur! Tak og atter Tak for al Deres Venlighed mod Frknerne Heincke! De kan tro at jeg dybt i mit Hjerte fler hvor magels god De og Deres Mand er mod mig.

Hjerteligt og taknemligt

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad