Dato: 6. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Hall
Sprog: dansk.

Deres Excellense

[Overstr: vr saa inderlig takket for Deres hjertelige Deeltagelse tilskrivelse Lyknskning paa min Fdsel] vr inderlig takket for [overstr: al] den hjertelige Deeltagelse De altid har viist og viser mig!

Tak for Lyknskningen de sendte mig paa min Fdselsdag og [overstr: den hdrende Efterretning] den overraskende Meddelelse om det igjen fornyede Beviis paa Hans Majestt Kongens naadige Hjertelag mod mig. Gud glde og velsigne ham!

[overstr: Deres Eders Snart haaber jeg personlig at kunne udtale min Takn] Deres Excellense min inderlige Tak for Deres venlige Sind for mig!

[overstr: gid at jeg s] I Taknemlighed og rbdighed

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 860)