Dato: 2. april 1874
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 2' April 1874.

Kjre Etatsraad Andersen!

En glad velsignet Dag, og kommende Aar nsker Deres gamle Veninde Dem af Hjertet. Lad Rosens Duft minde Dem om Rosengangen i Tolderlund, og bringe nogle Ungdomsminder frem; Jeg som er dv og derved udelukket fra mange lyse og glade aandelige Indtryk, blader saa gjerne i Mindets Billedbog, og dvler da helst ved min Barndoms, og aller frste Ungdomsdage, og mit Hjerte fler da altid en kvende Tak til Dem kjre Etatsraad Andersen, for alt det Liv og den Sommerglde De bragte til Bedstemoders Hjem, jeg kunde alt om Vinteren glde mig i Forventningen om at Sommeren skulde bringe Dem, ja! jeg skylder Dem, mine morsomste og gladeste Barndoms og Ungdomsdage.

Den dejlige Barndomstid (idetmindste var min saaledes) hvor man saa sorgls saa ubetinget hengiver sig til jeblikkets glade Indtryk. Tilgiv hvis jeg har trttet Dem kjre Andersen men jeg flte en levende Trang til at takke Dem for de glade Barndoms og Ungdomsdage. Med Glde hrte jeg af Amalie Munch at Deres Helbred atter tillader Dem at deltage i Selskabelighed. Vidste Sstrene at jeg skrev, veed jeg at de vilde nske Dem en glad og velsignet Dag.

Deres trofast hengivne

gamle Caroline Hanck.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter