Dato: Februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk.

Kjbenhavn Februar 1874

Min kjre unge Veninde!

Hvor blev jeg glad ved at modtage Deres Brev skrevet og afsendt den 25 Januar, jeg tnkte just da paa Dem og var meget bedrvet, men Deres Brev gav mig igjen Haab og Glde. De veed, i hvor ung De er at man ikke kan tro paa Alt hvad Aviserne fortlle tidt er der ikke Sandhed i hvad der fortlles. Meer end eengang har man saaledes mldt at den verdens hitskattede Levingston var dd i Africa og Gud vre velsignet og lovet, han levede endnu; en saadan ny Efterretning om hans Dd stod allerede i / danske Aviser for den 26 Februar og jeg med alle danske Folk bleve bedrvede over at see ham kaldt bort i sin store Virksomhed for Menneskeheden, netop i det han vilde vende tilbage til Slgt og Fdreland. Da fik jeg Deres Brev kjre Mary og da de deri fortalte at han kom hjem og at De maaske med ham vilde gjste Kjbenhavn, da sank alle Avis Efterringingerne hen som Taager, og jeg haabede og haaber at han lever, at hans Brn Slgt og Venner gjensee ham. Jeg havde meget at sige og skriv til Dem, men i Dag er min / Tanke overvldet af Uvisheden om Deres Fader af Gud betegnede Maal. Skriv mig ret snart til! Gid det ret maa vre et Solskins Brev. Min Skrivelse i Dag til Dem bringer n af mine Venner paa Papiret, jeg har endnu besvr med at skrive; derfor alene her mit Navn i Underskrift, og hjertelige Hilsen til Dem, Deres Sskende, Tante og alle Kjre

Med den inderligste Deeltagelse og Hengivenhed

# # # #

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 717-19)