Dato: 3. januar 1874
Fra: Louis Demouceaux   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Poul Høybye: HCA og Frankrig:

[Han er blevet beroliget ved Andersens svar og skriver at han aldrig har haft "die Frechheit" at tro at han havde privilegium paa at oversætte eventyrene. Han er tilfreds naar han blot faar lov til at udgive sine oversættelser i avisen og senere i et hundrede eksemplarer til gode venner. Som undskyldning for at han ikke for længst har benyttet sin gamle tilladelse skriver han en sætning som enhver Dansk &vil kunne forstaa: "Aber die Preussen sind wie Wölfe bei uns gekommen und haben alles durcheinander geworfen. "

Han vedlægger meget rørende en blyantstegning som hans eneste barn, den 6-aarige Eleonora (som kan flere af Eventyrene udenad) har tegnet til Andersen. Den forestiller en gaaseurt som den han havde plukket til Andersen i Versailles' slotspark og skrevet sit lille digt om (Tegningen er i den Collinske Samling klistret inden i et forkert brev).

Brevet slutter patetisk med følgende linier:

An Sie edle dänische Palme

Ihr treuer Freund.

Das arme Grass von Franckreich

Louis Demouceaux.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost