Dato: 11. december 1873
Fra: Louis Demouceaux   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I Høybyes: HCA og Frankrig, side 198:

Det næste brev dateret den 11. december 1873, er det der gjorde et saa uheldigt indtryk paa Andersen.

Det adskiller sig fra de tidligere breve ved at være skrevet paa fransk - han havde maaske paa grund af begivenhederne faaet en forstaaelig aversion mod at betjene sig af okkupationsmagtens sprog.

Han minder Andersen om at denne i 1867 har bemyndiget ham til at offentliggøre sine oversættelser. En avis i Versailles vil trykke dem som føljeton, men uden honorar. "J'etais content cependant d'avoir travaillé pour votre gloire et la gloire de l'art."

Men nu har han lige i "Journal des Débats" set at Grégoires oversættelse udkcmmer hos Garnier, og da han befrygter et sagsanlæg fra Grégoire og Moland, beder han Andersen om skriftlig at forny sin autorisation til at offentliggøre de 7 tidligere omtalte eventyr.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost