Dato: 27. november 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag 27 Nov 73

Min kjere gode Andersen!

Det gjr mig rigtig ondt at see, igjennem Deres kjere Linier, at De ikke befinder Dem vel idag og det var mig en stor Skuffelse at De ikke vil kommer her til Middag, jeg havde gldet mig saa meget til at see Dem og De vilde, som sdvanlig trffe gode Venner. Mit Bud maa have krydset Deres, det vil allerede have bragt Dem den Besked at jeg ventede Dem og tillige skulde det bede Deres to unge Venner Studenterne Veber og Oxen. - Hvad mener De nu om at tage en anden Bestemmelse og forsge om det ikke kunde bringe Dem i bedre Humeur, naar De kom lidt ud af de vante Folder og sad og passiarede paa Hibroplads i den hyggelige varme Stue, med gode Venner, som Carl Block med Kone, Jhnckes og nogle unge Piger. Forsg det kjere Andersen, naar De troer at kunne gjre det uden at have Skade deraf. - Jeg vilde gjerne sende Vognen efter Dem, men Christian er endnu ikke ganske vel, derfor synes jeg at det er urigtigt at lade ham sidde paa Bukken endnu. I Haab at see Dem er jeg med de bedste nsker og venlig Hilsen Deres oprigtig hengivne Veninde

D Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad