Dato: 6. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 October 1873.

Kjre Fru Melchior! Frhlich kom da igaar, saa at det var godt jeg ikke lod mig lede af min Lyst til at tage mod Indbydelsen til "Frokost paa "Rolighed". Nu gldede jeg mig saa meget til at samles med Dem idag paa Hibroplads, see Dem og Deres, see lidt af Festligheden, men jeg har ikke Krfter der til; idag har jeg det srdeles daarligt. Jeg vovede mig igaar Middags hen til Deres Broders, var ogsaa ganske livlig der, men blev snart trt og kjrte allerede hjem Kl 6 1/2; da jeg kom ud af Vognen og skulde op ad Trappen, var det mig en svr Gang, ingensinde i Vinter var den mig saa tung, mine Been svigtede mig og jeg blev i en Grad stakaandet saa at jeg ved hvert Afsats paa Trappen stod og leed. Aftenen var heller ikke god, Natten derimod bedre; hele Formiddagen har jeg kmpet mellem at komme hen paa Hibroplads eller blive hjemme, da jeg tilsidst tog Frken Ballin paa Raad, var dette at jeg burde blive hjemme, jeg var, saae hun, daarligere i Dag end i de andre Dage; sidder jeg ganske stille, ja selv nu jeg skriver, har jeg det bedre, men ved kun at gaae fra Stue til Stue faaer jeg Hjerte-Klappelse! - Hils Deres Mand og Brn, alle Kjre! seer jeg maaskee Een eller Anden af Dem fr De i Dag kjrer ud? Hvor det dog er fortvivlende saaledes at skrante eller vre syg som jeg.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad