Dato: 4. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 October 1873.

Kjre Fru Melchior! De veed at jeg igaar, Veiret var saa smukt, kjrte ud til "Rolighed", men De vare Alle borte; i Dag strmmer Regnen ned, Bladene falde fra Trerne, Efteraaret fltter ind, De gjr vel nu snart det samme! i forgaarsaftes kom Collins fra Hellebk, iaftes var Eduard (Etatsraaden) hos mig, Fruen selv har jeg ikke seet. Det lille Barnebarn skulde dbes paa Mandag, men der er skeet en Udsttelse dermed. Conferensraad Drevsen var hos mig i denne Formiddag, drivende vaad fra sin Vandring herind til Byen. Hans Kone er igjen mere daarlig og maae atter holde Sengen. Jeg havde vist godt af at gjre det samme, men begynder jeg frst dermed, saa bliver jeg stadigt sengeliggende og derfor holder jeg imod. Turde og kunde jeg kun mere tumle mig, tage lidt hen i Theatret, tage ud til Middag hos gode Venner, men det har jeg Skrk for. - Indvielsen af Frederik den VIIdes Monument seer De vel i Afstand, hjemme fra Deres Vinduer, er det Tilfldet og Veiret er nogenlunde mild, maae jeg da mlde mig til at vre med. Imorgen er det Fru Scavenius's Fdselsdag, jeg har idag skrevet hende til og tilladt mig ogsaa at hilse fra Dem. Paa Tirsdag er igjen en Fest hvor jeg gjerne vilde have vret med, det er Clara Frijs's Bryllup med Blixten, imorgen skriver jeg Moderen til.- Hils paa det hjerteligste Deres Mand og Brn!

i Taknemlighed og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad