Dato: 9. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Chur den 9 Juli 1873.

Kjre Fru Melchior! De har modtaget Brev fra mig, haaber jeg, saavel fra Chiavena, som senere fra Samaden; igaar kom Bgh og jeg her til Chur, efter en Reise paa 7 Dage, og nu gaaer det hjemad nord paa; jeg modtog iaftes Deres inderligt kjrkomne Brev; Deres Mand havde skrevet at jeg fra Dem udfrligt vilde hre om hans Fdselsdag, men om den stod Intet i Brevet. Jeg fik ogsaa en Skrivelse fra Hornemann, der synes at det er mig bedst at blive ude hele Vinteren over og foreskriver mig et Ophold paa Korfu, men det vil jeg aldeles ikke; nu lnges jeg hjemad, hvor jeg ogsaa maa aflevere Bgh, som troligt har fulgt mig! Jeg vil da prve Opholdet hjemme i August og September, synes jeg da ikke at [oversreget: ikke] [det] er mig gavnligt, kan jeg jo reise syd paa igjen og reise alene; Bgh har vret mig i Meget til Gavn og Glde; men det er underligt med vor Tids unge Mennesker, de ere slet ikke morgenduelige. Bloch var det vanskeligt at faae vkket, og maatte vi tidligt op flte han sig syg om Formiddagen, Bgh, bliver ikke syg, af at staae tidligt op men ordknap og frst hit op ad Dagen kan man faae en Samtale istand; men saaledes er nu Menneskene, gid jeg ikke havde strre Feil! - Jeg troer at Bgh har srdeles godt af denne [overstreget: sidste] frste Reise og at han vil vise Frugter fra den. Han er en srdeles kjrlig Sn og Broder for sine Forldre og Sskende og har mange Interesser. - Jeg har ikke kunnet vret ham foruden paa denne Reise og han har vret flink med at hjlpe overalt naar det behvedes. Han er Dem og Deres meget hengiven og sender hjertelige Hilsner. I forgaars forlod vi Samaden. Ved den lille By Bergn , mdte vi paa Landevejen en Spadserende med to Smaadrenge, hvem var han. Condittoren Gianelli fra Kongens Nytorv i Kjbenhavn; han er barnefdt i Bergn og her i Besg. Det var med stor gjensidig Glde vi hilsede paa hinanden. Her i Chur traf vi Grosserer Albech med Kone, fdt Holm, de kom fra St Moritz, hvor jeg havde sgt Broch og Krieger, men ikke mdt samme; mit Kort jeg efterlod der, havde sat hele den danske Leir i venlig Bevgelse, man havde sgt mig i alle Privat-Logi-Huse i St Moritz, Portieren i Hotellet havde glemt at sige, hvad jeg overdrog ham at jeg kjrte til Samaden og blev der, neppe en halv Times Vei fra St. Moritz. Vil De glde mig med Brev til Mnchen poste restante; jeg veed endnu ikke om jeg kommer til Dresden, da der skal vre Cholera sige Aviserne. Hils paa det kjrligste deres Mand og Brn fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Bgh

hilser!

Til Fru Melchior

paa "Rolighed",

sterbro

Kjbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad